gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
01.07. 10

Středová a obecná rovnice elipsy

Ročníky:
Definice elipsy, její popis, zavedení a procvičení středové a obecné rovnice elipsy, několik základních úloh na jejich aplikaci.
(0 x)
03.07. 10

Středová a obecná rovnice hyperboly

Ročníky:
Definice hyperboly, její popis, zavedení a procvičení středové a obecné rovnice hyperboly, několik základních úloh na jejich aplikaci.
(0 x)
31.05. 10

Středová a obecná rovnice kružnice

Ročníky:
Středová a obecná rovnice kružnice, příklady.
(0 x)
30.01. 12

Středová souměrnost

Ročníky: SŠ 1.,
Středová souměrnost, použití středové souměrnosti v konstrukčních úlohách
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
13.03. 12

Tělesa - úvod

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Klasifikace těles, obecné principy
(0 x)
03.05. 14

test - finanční matematika

Ročníky: ZŠ 9,
test znalostí pojmů k finanční matematice
(0 x)
31.05. 10

Trojúhelník

Ročníky: SŠ 1.,
Trojúhelník a jeho vlastnosti, střední příčka, výška, těžnice, kružnice opsaná a vepsaná
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
28.07. 11

Úhly v kružnici

Ročníky: SŠ 1.,
Středový úhel, obvodový úhel, Thaletova věta
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
20.03. 12

Určitý integrál

Ročníky: SŠ 4.,
Výklad a procvičení výpočtu určitého integrálu
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
20.03. 12

Určitý integrál - metoda per partes

Ročníky: SŠ 4.,
Výklad a procvičení výpočtu určitého integrálu metodou per partes
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
20.03. 12

Určitý integrál - substituční metoda

Ročníky: SŠ 4.,
Výklad a procvičení výpočtu určitého integrálu substituční metodou
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
31.05. 10

Úvod do stereometrie - STEREOMETRIE

Ročníky: SŠ 2.,
Úvodní hodina tématu STEREOMETRIE
(1 x)
31.05. 10

Úvod do stereometrie - TĚLESA

Ročníky: SŠ 2.,
Charakteristika základních těles
(1 x)
05.06. 10

Úvod do stereometrie – VOLNÉ ROVNOBĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ

Ročníky: SŠ 2.,
Pravidla volného rovnoběžného promítání a zobrazování základních těles
(0 x)
30.05. 10

Úvod do studia geometrie

Ročníky: SŠ 1.,
Vymezení základních geometrických pojmů, axiomy
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
27.12. 10

Užití aritmetických posloupností

Ročníky: SŠ 4.,
Slovní úlohy na procvičování aritmetických posloupností
(0 x)
07.10. 11

Užití binomické věty - příklady

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Různé příklady na použití binomické věty.
(0 x)
15.04. 11

Užití geometrické posloupnosti

Ročníky: SŠ 4.,
Slovní úlohy řešené pomocí geometrické posloupnosti, krátký výklad k úrokování.
(0 x)
27.12. 10

Užití limit posloupností

Ročníky: SŠ 4.,
Procvičování pojmu limita posloupnosti, výpočty limit.
(0 x)
05.12. 11

Užití lineární a kvadratické funkce ve fyzice

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje aplikační úlohy o lineární a kvadratické funkci.
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12