gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Antonie, 12.6. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05.04. 12

Užití odmocninné funkce ve fyzice

Ročníky: SŠ 2.,
Předváděcí sešit obsahuje aplikační úlohy o odmocninné funkci - úlohy o oscilátoru.
(0 x)
14.07. 11

Užití přímé a nepřímé úměrnosti ve fyzice

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje aplikační úlohy k procvičení přímé a nepřímé úměrnosti.
(0 x)
13.03. 12

Válec a kužel

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Výpočty ve válci a kuželu, praktické úlohy, úloha o nejkratší cestě
(0 x)
31.05. 10

Variace bez opakování

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení s pojmem variace.
(0 x)
14.03. 11

Variace s opakováním

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení pojmu variace s opakováním, procvičení na příkladech.
(0 x)
24.03. 12

Vektory I

Ročníky: SŠ 3.,
Orientovaná úsečka a vektor.
(0 x)
24.03. 12

Vektory II

Ročníky: SŠ 3.,
Sčítání vektorů, násobení vektoru číslem
(0 x)
24.03. 12

Vektory III

Ročníky: SŠ 3.,
Velikost vektoru, skalární součin vektorů.
(0 x)
07.06. 10

Věty o logaritmech

Ročníky:
Věty o logaritmech, řešené úlohy, cvičení
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
05.12. 11

Vlastnosti elementárních funkcí

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k zopakování a ověření znalostí žáků o vlastnostech lineárních, kvadratických, lineárních lomených a mocninných funkcí.
(0 x)
12.11. 10

Vlastnosti funkcí - souhrnné opakování

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k procvičení vlastností funkcí.
(0 x)
14.03. 11

Vlastnosti kombinačních čísel

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
základní vlastnosti komb.čísel, Pascalův trojúhelník
(0 x)
14.05. 10

Vlastnosti posloupností

Ročníky:
Monotónie a omezenost u posloupností.
(0 x)
03.11. 10

Vrcholová a obecná rovnice paraboly

Ročníky:
Definice paraboly, její popis a polohy, zavedení a procvičení vrcholové a obecné rovnice paraboly, několik základních úloh na jejich aplikaci.
(0 x)
20.04. 15

Výpočty na zeměkouli

Ročníky: SŠ 1.,
Matematické výpočty, které souvisejí se Zemí jako vesmírným tělesem.
(0 x)
16.09. 11

Výrazy - rozklad na součin

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Procvičování součinových vzorců, správné pojmenování operací
Autor: Zita Vodová
(0 x)
06.05. 11

Výroky I

Ročníky: SŠ 1.,
Pojem výrok, negace výroku
(0 x)
15.04. 11

Výroky II

Ročníky: SŠ 1.,
Kvantifikované výroky
(0 x)
15.04. 11

Výroky III

Ročníky: SŠ 1.,
Složené výroky
(0 x)
15.04. 11

Výroky IV

Ročníky: SŠ 1.,
Negace složených výroků
(1 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12