gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05.04. 12

Komplexní čísla - procvičování III

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Obsahem je několik příkladů na procvičení počítání kvadratických rovnic s reálnými koeficienty a jiných typů rovnic.
(0 x)
15.04. 11

Komplexní čísla jako body Gaussovy roviny I

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení Gaussovy roviny, absolutní hodnoty komplexního čísla a absolutní hodnoty rozdílu komplexníxh čísel.
(0 x)
06.05. 11

Komplexní čísla jako body Gaussovy roviny II

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičení absolutní hodnoty v Gaussově rovině, absolutní hodnoty rozdílu dvou komplexních čísel.
(0 x)
05.12. 11

Konstrukce čtyřúhelníků

Ročníky: SŠ 1.,
Konstrukce čtyřúhelníků
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
05.12. 11

Konstrukce kružnic

Ročníky: SŠ 1.,
Tři řešené úlohy na konstrukce kružnic
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
05.12. 11

Konstrukce na základě výpočtu

Ročníky: SŠ 1.,
Konstrukce na základě výpočtu, zlatý řez
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
26.09. 11

Konstrukce trojúhelníků

Ročníky: SŠ 1.,
Součásti řešení konstrukčních úloh, konstrukce trojúhelníků
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
30.03. 12

Koule a její části

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Koule, kulová vrstva, úseč, výseč, vrchlík a pás
(0 x)
27.12. 10

Kružnice, kruh

Ročníky: SŠ 1.,
Kružnice, kruh, kruhová výseč, kruhová úseč, vzájemná poloha přímky a kružnice, vzájemná poloha dvou kružnic
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
27.12. 10

Limita posloupnosti

Ročníky: SŠ 4.,
Definice limity posloupnosti, věta o limitách posloupností.
(0 x)
14.07. 11

Lineární funkce

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je vhodná k procvičení vlstností lineárních funkcí.
(0 x)
29.04. 16

Logaritmická funkce

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičování grafů a vlastností logaritmických funkcí
(0 x)
08.11. 10

Logaritmická funkce

Ročníky:
Definice logaritmické funkce, její graf a vlastnosti
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
08.11. 10

Logaritmus

Ročníky:
Pojem logaritmu, procvičení na jednoduchých úlohách
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
16.09. 11

Lomené výrazy I

Ročníky: ZŠ 9,
Výklad s procvičením na téma smysl lomeného výrazu za využití součinových vzorců a vytýkání
Autor: Zita Vodová
(0 x)
28.05. 10

Matematická indukce

Ročníky:
Výklad a procvičení důkazů matematickou indukcí.
(0 x)
12.11. 10

Maximum a minimum funkce

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k pochopení pojmů maximum a minimum funkce a k jejich procvičení.
(0 x)
05.04. 12

Metrické vlastnosti KOLMOST PŘÍMEK A ROVIN

Ročníky: SŠ 2.,
kolmost dvou přímek, kolmost roviny a přímky, kolmost dvou rovin - výklad, úlohy k zamyšlení a řešené příklady
(0 x)
05.04. 12

Metrické vlastnosti ODCHYLKA PŘÍMEK

Ročníky: SŠ 2.,
výklad a řešené příklady – odchylka přímek v prostoru
(0 x)
09.03. 12

Metrické vlastnosti ODCHYLKY PŘÍMEK A ROVIN

Ročníky: SŠ 2.,
výklad a řešení úloh ze stereometrie na téma odchylka dvou rovin a odchylka přímky a roviny
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12