gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Antonie, 12.6. 2024

Projekt Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina

Hlavním cílem projektu je rozvoj interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina.

Aktivity projektu:

  • zajištění potřebné techniky a software pro interaktivní výuku - interaktivní tabule, datové projektory, ozvučení, software
  • vzdělávání pracovníků partnerských škol
  • tvorba metodických příruček pro jednotlivé předmětové skupiny, které umožní tvorbu interaktivních hodin a výuku na úrovni odpovídající gymnaziálnímu vzdělávání
  • vzdělávání pracovníků partnerských škol v tvorbě interaktivních výukových materiálů
  • 98 pedagogů z 11 partnerských škol vytvoří 2450 výukových hodin ze všeobecně vzdělávacích předmětů vyučovaných na školách
    - zvláštní důraz je kladen na tvorbu výukových materiálů pro výuku anglického jazyka, informatiky a environmentálního vzdělávání
  • 4500 studentů projde do 30. 4. 2012 systémem interaktivní výuky
  • studenti partnerských škol zpracují 1500 referátů pro prezentaci na interaktivních kompletech.

Podmínky zpracování projektu: viz stránky KÚ Vysočina, Finanční zdroje z EU, Operační programy 2007 - 2013

Před několika lety nebyly interaktivní tabule příliš rozšířeny a tam, kde už je měli, využívalo všechny jejich možnosti jen několik nadšených samouků. Jedenáct partnerských gymnázií z Kraje Vysočina se domluvilo na projektu, který by tuto situaci zcela změnil. A tak v listopadu 2009 začala společná práce pod vedením Gymnázia dr. A. Hrdličky v Humpolci, jejímž hlavním cílem je rozvoj interaktivní výuky na gymnáziích kraje Vysočina. Celý projekt je financován z Evropských sociálních fondů, z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Projekt končí 30. dubna 2012 a jeho přínosy jsou na partnerských gymnáziích jasně vidět. Byly shrnuty i na závěrečné konferenci projektu 4. dubna 2012: Pedagogové ztratili obavy z nezvyklé techniky a kromě svých vlastních příprav mohou využívat společnou volně přístupnou databázi výukových materiálů na www.gymnaziainteraktivne.cz . Jsou za ní stovky hodin práce tvůrců pod vedením metodiků (27 metodiků muselo zkontrolovat celkem přes 2450 vzniklých materiálů!) a v současnosti ji využívá dalších 2000 registrovaných uživatelů z ČR i Slovenska. Pro studenty jsou interaktivní tabule ve výuce samozřejmostí a prezentují na nich své referáty z různých předmětů. Společná práce partnerských gymnázií je také osobním obohacením pro všechny zúčastněné a věříme, že kontakty budou po skončení projektu dále pokračovat.

Partnerské školy projektu Nové metody interaktivní výuky na gymnáziích Kraje Vysočina:
Gymnázium dr. A. Hrdličky, Humpolec, Komenského 147, Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, Gymnázium Pelhřimov, Akademie - Vyšší odborná škola, Gymnázium a Střední odborná škola uměleckoprůmyslová Světlá nad Sázavou, Gymnázium Žďár nad Sázavou, Gymnázium Velké Meziříčí, Gymnázium Jihlava, Gymnázium Bystřice nad Pernštejnem, Gymnázium Chotěboř, Gymnázium Otokara Březiny a Střední odborná škola Telč, Gymnázium Havlíčkův Brod.