gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05.06. 10

Polohové vlastnosti – VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK

Ročníky: SŠ 2.,
vzájemná poloha přímek v prostoru
(0 x)
27.12. 10

Polohové vlastnosti – VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU ROVIN

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad a příklady k vzájemné poloze dvou rovin
(0 x)
01.02. 11

Polohové vlastnosti – VZÁJEMNÁ POLOHA TŘÍ ROVIN

Ročníky: SŠ 2.,
Vzájemné polohy tří rovin
(0 x)
05.06. 10

Polohové vlastnosti – ZÁKLADNÍ VZTAHY MEZI BODY, PŘÍMKAMI A ROVINAMI

Ročníky: SŠ 2.,
vztahy mezi základními prostorovými objekty
(0 x)
11.03. 11

Polohové vztahy – ŘEŠENÍ POLOHOVÝCH KONSTRUKČNÍCH ÚLOH

Ročníky: SŠ 2.,
stereometrické polohové konstrukční úlohy
(0 x)
30.05. 10

Polorovina, úhel, dvojice úhlů

Ročníky: SŠ 1.,
Polorovina, úhly - jejich vlastnosti a měření, konvexní a nekonvexní útvary
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
08.03. 12

Posunutí

Ročníky: SŠ 1.,
Orientovaná úsečka, posunutí, užití posunutí v konstrukčních úlohách
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
07.10. 11

Pravděpodobnost

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení pojmu pravděpodobnost pomocí relativní četnosti
(0 x)
10.01. 12

Pravděpodobnost - příklady I

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
různé příklady na def.pravděpodobnosti, výpočet pravděpodobnosti, pravděpodobnost jevů, sčítání pravděpodobnosti jevů, pravděpodobnost opačného jevu
(0 x)
26.03. 12

Pravděpodobnost - příklady II

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
příklady na nezávislé jevy a pokusy, násobení pravděpodobností, binomické rozdělení a podmíněnou pravděpodobnost
(0 x)
07.10. 11

Pravděpodobnost - úvod

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení pojmu náhodný pokus, možné výsledky náhodného pokusu a jevy. Procvičení na příkladech
(0 x)
07.10. 11

Pravděpodobnost jevů

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Definování pravděpodobnosti jevů, vzorec. Příklady na procvičení.
(0 x)
23.02. 12

Pravidelné mnohostěny

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Definice, vlastnosti, historie, význam, výpočty
(0 x)
30.05. 10

Přímka a její části

Ročníky: SŠ 1.,
Body, přímky, polopřímky, úsečky, shodnost
Autor: Petr Chalupa
(1 x)
07.10. 11

Quadratic Function - Maximum and Minimum Problems

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace vedená v angličtině se zabývá úlohami o maximu, resp. minimu kvadratické funkce.
(0 x)
31.10. 11

Racionální čísla

Ročníky: SŠ 1.,
Vlastnosti racionálních čísel a počítání s nimi
(0 x)
26.01. 12

Rovnice a nerovnice GRAFICKÉ ŘEŠENÍ KVADRATICKÉ NEROVNICE

Ročníky: SŠ 1.,
grafické řešení kvadratické nerovnice - opakování, postup řešení, řešené příklady
(0 x)
26.01. 12

Rovnice a nerovnice GRAFICKÉ ŘEŠENÍ KVADRATICKÉ ROVNICE

Ročníky: SŠ 1.,
grafické řešení kvadratické rovnice - opakování, návod řešení,řešené příklady
(1 x)
05.04. 12

Rovnice a nerovnice KVADRATICKÉ NEROVNICE

Ročníky: SŠ 1.,
test na řešení kvadratických nerovnic
(0 x)
05.04. 12

Rovnice a nerovnice NEÚPLNÁ KVADRATICKÁ ROVNICE

Ročníky: SŠ 1.,
neúplná kvadratická rovnice - výklad a řešení příkladů
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12