gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Antonín, 13.6. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
12.11. 10

Geometrická posloupnost

Ročníky: SŠ 4.,
Výklad a jednoduché příklady ke geometrické posloupnosti
(0 x)
10.01. 12

Graf funkce a derivace

Ročníky: SŠ 4.,
Procvičení závislosti grafu funkce na hodnotách prvních a druhých derivací.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
27.12. 10

Grafy funkcí

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k nácviku sestrojování grafů funkcí typu y = a f(x + b) + c.
(0 x)
27.12. 10

Grafy funkcí s absolutní hodnotou

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k nácviku setrojování grafů funkcí s absolutní hodnotou.
(0 x)
29.04. 15

grafy funkcí sinus a kosinus

Ročníky: SŠ 2.,
Materiál obsahuje úlohy vhodné k procvičování znalostí o grafech funkcí sinus a kosinus.
(0 x)
28.07. 11

Grafy kvadratických funkcí

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k pochopení a procvičení postupu při sestrojování grafů kvadratických funkcí.
(0 x)
14.07. 11

Grafy lineárních funkcí s absolutní hodnotou

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k pochopená postupu při sestrojování grafů lineárních funkcí s absolutní hodnotou.
(0 x)
14.07. 11

Grafy lineárních lomených funkcí

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k pochopení a procvičení postupu při sestrojování grafů lineárních lomených funkcí.
(0 x)
05.04. 12

Grafy mocninných funkcí

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k procvičení učiva o grafech mocninných funkcí.
(0 x)
05.12. 11

Grafy odmocninných funkcí

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace obsahuje úlohy vhodné k procvičení grafů odmocninných funkcí.
(0 x)
13.03. 12

Hranoly

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Výpočty v hranolech, praktické úlohy
(0 x)
10.01. 12

Integrace per partes

Ročníky: SŠ 4.,
Výklad a procvičení metody per partes
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
10.01. 12

Integrace substituční metodou

Ročníky: SŠ 4.,
Výklad a procvičení integrace substituční metodou
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
26.09. 11

Jednoduché geometrické konstrukce

Ročníky: SŠ 1.,
Základní geometrické dovednosti, konstrukce množiny všech bodů, z nichž je vidět úsečka pod daným úhlem
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
06.02. 12

Jehlany

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Jehlan, komolý jehlan, klín
(0 x)
23.04. 12

Kombinace

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení pojmu kombinace a kombinační čísla
(0 x)
21.01. 11

Kombinace s opakováním

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad nové látky, se zařazením motivačních a provičovacích příkladů
(0 x)
30.05. 10

Kombinatorická pravidla

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Kombinatorické pravidlo součinu a součtu
(0 x)
05.04. 12

Komplexní čísla - procvičování I

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Příklady na procvičení základních operací s komplexními čísly, absolutní hodnota, číslo komplexně sdružené, mocniny imaginární jednotky
(0 x)
05.04. 12

Komplexní čísla - procvičování II

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Obsahem je několik příkladů na procvičení použití operací s komplexními čísly za použití goniometrického tvaru a Moivreovy věty
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12