gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Antonie, 12.6. 2024

Studentské referáty

V průběhu realizace projektu jsou studenti partnerských škol vzděláváni ve využívání interaktivní techniky k prezentaci referátů ve vyučovací hodině. Vzdělávání probíhá v rámci výuky ICT, zásady tvorby jsou probírány ve většině předmětů. Celkem bude zpracováno minimálně 1500 referátů. Stanovený počet 100 referátů s environmentální tématikou byl překročen již na podzim 2011.

Na konci každého školního roku probíhá soutěž nejlepších referátů z jednotlivých škol.
V 1. ročníku této soutěže byla udělena 4 ocenění: cenu za interaktivní přístup získal P. Mrázek z Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem, cenu za výtvarnou stránku P. Štegnerová z Gymnázia Velké Meziříčí, ceny za technickou náročnost získaly P. Chmelková z Gymnázia a SOŠ Moravské Budějovice a K. Kochová z Gymnázia Jihlava.
Ve 2. ročníku soutěže získala 1. místo T. Mirská z Gymnázia Pelhřimov, která zároveň dostala Zvláštní cenu za zpracování tématu. Na 2. místě zůstala P. Štegnerová z Gymnázia Velké Meziříčí, na 3. místě M. Šikula z Gymnázia Bystřice nad Pernštejnem. Zvláštní cenu za originalitu obdržely P. Vodičková, M. Palánová a E. Běloušková z Gymnázia Jihlava.

V rámci Závěrečné hodnotící konference 4. 4. 2012 byl vyhlášen také nejlepší studentský referát za celou dobu realizace projektu. Je jím vítězná prezentace z druhého ročníku, Zlatý řez autorky Terezy Mirské z Gymnázia Pelhřimov.