gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024

Mgr. Štěpánka Poulová

Škola: Gymnázium Jihlava
Aprobace: M-I

Materiály tohoto autora

28.02. 12 ROVNICE A NEROVNICE Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou
28.02. 12 ROVNICE A NEROVNICE Použití substituce při řešení rovnic a nerovnic
28.02. 12 ROVNICE A NEROVNICE Rovnice s parametrem
16.11. 11 Rovnice a nerovnice ROVNICE A NEROVNICE V SOUČINOVÉM A PODÍLOVÉM TVARU
16.11. 11 Rovnice a nerovnice GRAFICKÉ ŘEŠENÍ KVADRATICKÉ NEROVNICE
16.11. 11 Rovnice a nerovnice KVADRATICKÉ NEROVNICE
16.11. 11 Rovnice a nerovnice GRAFICKÉ ŘEŠENÍ KVADRATICKÉ ROVNICE
16.11. 11 Rovnice a nerovnice VZTAHY MEZI KOŘENY A KOEFICIENTY KVADRATICKÉ ROVNICE
16.11. 11 Rovnice a nerovnice OBECNÁ KVADRATICKÁ ROVNICE
03.06. 11 Rovnice a nerovnice NEÚPLNÁ KVADRATICKÁ ROVNICE
30.05. 11 Metrické vlastnosti VZDÁLENOST BODU OD PŘÍMKY A OD ROVINY
30.05. 11 Metrické vlastnosti VZDÁLENOST PŘÍMEK A ROVIN
28.05. 11 Metrické vlastnosti ODCHYLKY PŘÍMEK A ROVIN
26.05. 11 Metrické vlastnosti KOLMOST PŘÍMEK A ROVIN
24.05. 11 Metrické vlastnosti ODCHYLKA PŘÍMEK
04.12. 10 Polohové vztahy – ŘEŠENÍ POLOHOVÝCH KONSTRUKČNÍCH ÚLOH
01.12. 10 Polohové vlastnosti – VZÁJEMNÁ POLOHA TŘÍ ROVIN
01.12. 10 Polohové vlastnosti ROVNOBĚŽNOST PŘÍMEK A ROVIN
15.11. 10 Polohové vlastnosti – VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU ROVIN
15.11. 10 Polohové vlastnosti VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMKY A ROVINY
05.06. 10 Polohové vlastnosti – VZÁJEMNÁ POLOHA DVOU PŘÍMEK
05.06. 10 Polohové vlastnosti – ZÁKLADNÍ VZTAHY MEZI BODY, PŘÍMKAMI A ROVINAMI
05.06. 10 Úvod do stereometrie – VOLNÉ ROVNOBĚŽNÉ PROMÍTÁNÍ
31.05. 10 Úvod do stereometrie - TĚLESA
31.05. 10 Úvod do stereometrie - STEREOMETRIE