gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
05.04. 12

Metrické vlastnosti VZDÁLENOST BODU OD PŘÍMKY A OD ROVINY

Ročníky: SŠ 2.,
výklad a řešení úloh ze stereometrie na téma vzdálenost bodu od přímky a od roviny
(1 x)
08.03. 12

Metrické vlastnosti VZDÁLENOST PŘÍMEK A ROVIN

Ročníky: SŠ 2.,
výklad a řešení úloh ze stereometrie na téma vzdálenost dvou rovnoběžných přímek, vzdálenost rovin, vzdálenost mimoběžek
(0 x)
05.04. 12

Mnohočleny - dělení I

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Dělení mnohočlenů za využití krácení
Autor: Zita Vodová
(0 x)
01.03. 12

Mnohočleny - dělení II

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Dělení mnohočlenů se zápisem. Výklad a procvičení.
Autor: Zita Vodová
(0 x)
30.01. 12

Mnohočleny - dělení III

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Příklady vyžadující přehled a určitou zkušenost. Znalost vzorců pro mocniny dvojčlenů je výhodou.
Autor: Zita Vodová
(0 x)
26.09. 11

Mnohočleny - násobení, příklady

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
příklady různé obtížnosti
Autor: Zita Vodová
(1 x)
21.01. 11

Mnohočleny - sčítání, odčítání

Ročníky: ZŠ 8,
procvičení sčítání a odčítání mnohočlenů.
Autor: Zita Vodová
(0 x)
21.01. 11

mnohočleny-násobení-I

Ročníky: ZŠ 8,
příklady na násobení mnohočlenů
Autor: Zita Vodová
(0 x)
27.12. 10

Mnohoúhelníky

Ročníky: SŠ 1.,
Lomená čára, mnohoúhelník, pravidený mnohoúhelník
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
06.02. 12

Množiny I

Ročníky: SŠ 1.,
Úvod do tématu - pojem množina, způsoby zadání množiny, intervaly, podmnožiny
(0 x)
06.02. 12

Množiny II

Ročníky: SŠ 1.,
Operace s množinami
(0 x)
23.02. 12

Množiny III

Ročníky: SŠ 1.,
Vennovy diagramy
(0 x)
26.09. 11

Množiny všech bodů dané vlastnosti

Ročníky: SŠ 1.,
Množina všech bodů dané vlastnosti, kružnice, kruh, osa úsečky, osa úhlu, ekvidistanta přímky, osa pásu, Thaletova kružnice
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
21.01. 11

Mocniny - pravidla

Ročníky: ZŠ 8,
mocniny s přirozeným exponentem
Autor: Zita Vodová
(1 x)
06.05. 11

Moivreova věta

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Definice Moivreovy věty, její aplikace a několik typových úloh.
(0 x)
21.01. 11

Násobení jednočlenem

Ročníky: ZŠ 8,
zavedení a procvičení násobení jednočlenem
Autor: Zita Vodová
(0 x)
08.03. 12

Násobení pravděpodobností

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení pojmu nezávislé jevy a nezávislé pokusy - procvičení na příkladech
(0 x)
10.01. 12

Neurčitý integrál

Ročníky: SŠ 4.,
Výklad a procvičení výpočtu neurčitého integrálu
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
05.12. 11

Nevlastní limity a limity v nevlastních bodech

Ročníky: SŠ 4.,
Procvičování definic.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
05.12. 11

Nevlastní limity a limity v nevlastních bodech II

Ročníky: SŠ 4.,
Procvičení nevlastních limit a limit v nevlastních bodech na grafech funkcí.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12