gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
30.03. 12

Objem rotačního tělesa

Ročníky: SŠ 4.,
Výpočet obsahu rotačního tělesa určitým integrálem
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
02.04. 12

Obsah plochy

Ročníky: SŠ 4.,
Výpočet obsahu plochy určitým integrálem.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
16.09. 11

Obvody a obsahy rovinných obrazců

Ročníky: SŠ 1.,
Obrazec, obvod obrazce, obsah obrazce
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
31.10. 11

Odmocniny

Ročníky: SŠ 1.,
Počítání s odmocninami
(1 x)
05.12. 11

Okolí bodu

Ročníky: SŠ 4.,
Výklad pojmu okolí bodu, prstencové okolí bodu. Úlohy na procvičení.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
14.05. 10

Opakování funkcí

Ročníky:
Rychlé opakování vlastností funkcí před výkladem posloupností
(0 x)
05.12. 11

Osová souměrnost

Ročníky: SŠ 1.,
Osová souměrnost, použití osové souměrnosti v konstrukčních úlohách
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
02.04. 12

Otočení

Ročníky: SŠ 1.,
Orientovaný úhel, otočení, užití rotace v konstrukčních úlohách
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
08.03. 12

Ověřování hypotéz

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Seznámení se způsobem ověřování hypotéz pomocí pravděpodobnosti
(0 x)
31.03. 17

Pavučiny jako propedeutika aritmetické posloupnosti

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3.,
Prezentace obsahuje úlohy na pavučiny, které jsou dobrým prostředím pro první setkání s aritmetickými posloupnostmi. K prezentaci byl vytvořen i pracovní list.
(0 x)
23.04. 12

Permutace

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení pojmu permutace a procvičení na příkladech
(0 x)
23.04. 12

Permutace s opakováním

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad nové látky, se zařazením motivačních a procvičovacích příkladů
(0 x)
29.04. 17

Počítáme s trestnými body

Ročníky: ZŠ 7,
Sčítání celých čísel na základě praktické zkušenosti
Autor: Zita Vodová
(0 x)
06.05. 11

Počítání v oboru N a Z

Ročníky: SŠ 1.,
Počítání s přirozenými a celými čísly
(0 x)
30.03. 12

Podmíněná pravděpodobnost

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
zavedení pojmu podmíněná pravděpodobnost - procvičení na příkladech
(0 x)
15.04. 11

Podobnost trojúhelníků

Ročníky: SŠ 1.,
Podobnost trojúhelníků, věty o podobnosti trojúhelníků a jejich použití
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
14.05. 10

Pojem posloupnost

Ročníky:
Pojem posloupnost odvozený na základě znalostí funkcí.
(0 x)
23.03. 15

Pokrytí rovinných útvarů

Ročníky: ZŠ 6, ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9,
Prezentace se zabývá pokrýváním rovinných ploch parketami.
(0 x)
21.01. 11

Polohové vlastnosti ROVNOBĚŽNOST PŘÍMEK A ROVIN

Ročníky: SŠ 2.,
Podmínky a vlastnosti rovnoběžnosti přímek a rovin
(0 x)
27.12. 10

Polohové vlastnosti VZÁJEMNÁ POLOHA PŘÍMKY A ROVINY

Ročníky: SŠ 2.,
Výklad a příklady k vzájemné poloze přímky a roviny
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12