gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Antonie, 12.6. 2024

Matematika Matematika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
26.01. 12

Rovnice a nerovnice OBECNÁ KVADRATICKÁ ROVNICE

Ročníky: SŠ 1.,
odvození řešení kvadratické rovnice, řešení úloh
(0 x)
05.04. 12

ROVNICE A NEROVNICE Použití substituce při řešení rovnic a nerovnic

Ročníky: SŠ 1.,
procvičování použití substituce při řešení rovnic a nerovnic
(0 x)
05.04. 12

ROVNICE A NEROVNICE Rovnice a nerovnice s absolutní hodnotou

Ročníky: SŠ 1.,
procvičování řešení rovnic a nerovnic s absolutními hodnotami
(0 x)
05.04. 12

Rovnice a nerovnice ROVNICE A NEROVNICE V SOUČINOVÉM A PODÍLOVÉM TVARU

Ročníky: SŠ 1.,
aktivity na řešení rovnic a nerovnic v podílovém a součinovém tvaru
(0 x)
05.04. 12

ROVNICE A NEROVNICE Rovnice s parametrem

Ročníky: SŠ 1.,
procvičování řešení rovnic s parametrem
(0 x)
26.01. 12

Rovnice a nerovnice VZTAHY MEZI KOŘENY A KOEFICIENTY KVADRATICKÉ ROVNICE

Ročníky: SŠ 1.,
vztahy mezi kořeny a koeficienty kvadratické rovnice - opakování, odvození, příklady na použití vztahů
(0 x)
15.04. 11

Sčítání a násobení komplexních čísel

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Sčítání, odčítání a násobení komplexních čísel v algebraickém tvaru
(0 x)
10.01. 12

Sčítání pravděpodobností

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení pojmu sčítání pravděpodobnosti, pravděpodobnost sjednocení dvou jevů ( vylučujících se i nevylučujících se ), pravděpodobnost opačného jevu
(0 x)
05.12. 11

Shodná zobrazení

Ročníky: SŠ 1.,
Shodné zobrazení, skládání shodných zobrazení
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
27.06. 10

Shodnost trojúhelníků

Ročníky: SŠ 1.,
Shodnost trojúhelníků, věty o shodnosti trojúhelníků a jejich použití
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
01.03. 12

Souřadnice, soustavy souřadnic

Ročníky: SŠ 3.,
Souřadnice bodů v rovině a v prostoru. Využití souřadnic k výpočtům.
(0 x)
05.12. 11

Soutěž - vlastnosti funkcí

Ročníky: SŠ 2.,
Žáci si formou soutěže zopakují a upevní učivo o vlastnostech funkcí.
(0 x)
05.12. 11

Spojitost funkce

Ročníky: SŠ 4.,
Výklad pojmu spojitost funkce v bodě.
Autor: Libor Lorenc
(0 x)
08.03. 12

Statistika - četnost

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
zavedení pojmu četnost, relativní četnost a procvičení na příkladech
(0 x)
26.03. 12

Statistika - charakteristika polohy

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
zavedení pojmu průměr (aritmetický, geometrický, harmonický), modus, median, kvantil
(0 x)
30.03. 12

Statistika - charakteristika variability

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
zavedení pojmu odchylka, rozptyl, směrodatná odchylka, variační koeficient, mezikvartilová odchylka
(0 x)
30.03. 12

Statistika - úvod

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zavedení pojmu statiskika, statistický soubor, jednotka, znak, hodnota znaku
(0 x)
12.09. 11

Stavební spoření

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9,
Teorie a ukázka výpočtu státní podpory. Lze využít i pro starší studenty.
Autor: Zita Vodová
(0 x)
12.09. 11

Stavební spoření 2

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Výklad o zdrojích financí, výhody stavebního spoření, simulace.
Autor: Zita Vodová
(0 x)
16.03. 12

Stejnolehlost

Ročníky: SŠ 1.,
Podobné zobrazení, stejnolehlost, použití stejnolehlosti v konstrukčních úlohách
Autor: Petr Chalupa
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12