gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21.01. 11

Pravopis: čárka ve větě jednoduché

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
První část seštitu shrnuje pravopisná pravidla týkající se psaní interpunkce v ve větě jednoduché. V druhé části si studenti pravidla procvičují prostřednictvím cvičení.
Autor: Hynek Bouchal
(1 x)
27.12. 10

Pravopis: shoda přísudku s podmětem

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Studenti jsou formou výkladu seznámeni se základními pravidly; v druhé části hodiny si pravidla osvojují prostřednictvím cvičení.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
27.05. 10

Pravopis: složená adjektiva

Ročníky:
Studenti si prostřednictvím sešitu osvojují pravidla psaní složených adjektiv.
Autor: Hynek Bouchal
(1 x)
27.05. 10

Pravopis: velká písmena

Ročníky:
Studenti si prostřednictvím sešitu osvojují pravidla psaní velkých písmen ve vlastních jménech.
Autor: Hynek Bouchal
(1 x)
02.04. 12

Přehled anglické a francouzské romantické literatury

Ročníky: SŠ 1.,
Přehled anglické a francouzské romantické literatury
Autor: Petr Čermák
(0 x)
05.12. 11

Přejatá slova podle původu, přejímání slov během historického vývoje češtiny 4

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 4.,
Mezinárodní slova, nadnárodní slova, slova z národních jazyků přejatá do češtiny
Autor: Dana Mrtkova
(0 x)
09.04. 12

PŘEJATÁ SLOVA PODLE ROZŠÍŘENÍ V ČEŠTINĚ, přejímání slov během historického vývoje češtiny, 5. část

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 4.,
Typy přejatých slov, příklady přejatých slov, jejich užití a rozšíření v češtině, jak se přejatá slova češtině přizpůsobují.
Autor: Dana Mrtkova
(0 x)
19.04. 12

Přídavná jména - cvičení

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Procvičení mluvnických a pravopisných jevů spojených s přídavnými jmény; některá cvičení jsou formou soutěže.
(0 x)
01.03. 12

Příklady řečnických figur pro ActiVote

Ročníky: SŠ 4.,
Těžší varianta testu na poznávání řečnických figur podle jejich příkladu.
(0 x)
19.04. 12

Příslovečné spřežky

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Podklad pro vysvětlení pojmu a procvičení příslovečných spřežek.
(0 x)
06.09. 11

Procvičení poměrů mezi větami hlavními

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Přehled učiva spojený s opakováním.
(0 x)
29.08. 11

Proměny slovní zásoby 1. část

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2.,
Příklady nových slov a změn výnamu slov v češtině Čerpáno z publikace V. Schmiedtové Čeština, jak ji neznáte
Autor: Dana Mrtkova
(1 x)
10.01. 12

Protagonistka v díle Petrolejové lampy

Ročníky: SŠ 3.,
Hodina věnovaná ženským postavám v literatuře se zaměřením na Štěpánku Kiliánovou z knihy Petrolejové lampy.
(0 x)
05.12. 11

Publicistika - beletristické útvary

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace se zaměřuje na beletristické útvary publicistického stylu: rozhovor, storku, reportáž, fejeton a soudničku.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
05.12. 11

Publicistika - fejeton

Ročníky: SŠ 2.,
Samostatná prezentace věnovaná fejetonu navazuje na sešit "Publicisticka - beletristické útvary".
Autor: Jiří Marek
(0 x)
05.12. 11

Publicistika - praktická práce s textem.

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace se zaměřuje na konkrétní práci s výchozím textem.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
05.12. 11

Publicistika - úvod

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace seznamuje s rozdělením publicistických útvarů, s funkcemi publicistického stylu.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
30.05. 11

Realismus a naturalismus - Francie

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Předváděcí sešit zaměřený na opakování faktografie, předpokládaná doba 15 minut
(0 x)
30.05. 11

Realismus a naturalismus ve světové literatře

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Předváděcí sešit zaměřený na opakování faktografie tematického celku, předpokládaná doba 15 minut
(0 x)
18.10. 11

Realismus v ruské literatuře

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Soubor interaktivních úkolů pro zopakování faktografie daného celku
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15