gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30.05. 10

Tvarosloví sloves I. - charakteristika sloves

Ročníky:
Charakteristika sloves jako slovního druhu z různých úhlů pohledu.
(1 x)
30.05. 10

Tvarosloví sloves II. - osoba a číslo

Ročníky:
Deduktivní výklad slovesné osoby a čísla
(0 x)
05.09. 10

Tvarosloví sloves III. - shoda přísudku s podmětem

Ročníky:
Shoda přísudku s podmětem - zaměřeno především na zvláštní případy a na několikanásobný podmět. Důraz na procvičování.
(0 x)
25.09. 10

Tvarosloví sloves IV. - slovesný způsob

Ročníky:
Cahrakteristika této slovesné kategorie, význam a tvoření indikativu, imperativu a kondicionálu
(0 x)
30.05. 11

Tvarosloví sloves IX. - přechodníky

Ročníky: SŠ 2.,
Předváděcí sešit slouží k opakování a prohloubení učiva o přechodnících, připomíná jejich tvoření a používání.
(0 x)
30.05. 11

Tvarosloví sloves V. - Slovesný čas

Ročníky:
Definice kategorie slovesného času, časy objěktivní a relativní, záměny slovesného času za jiný, jiné způsoby vyjádření časů než pomocí slovesných tvarů, procvičování
(0 x)
30.05. 11

Tvarosloví sloves VI. - Slovesný vid

Ročníky:
Předváděcí sešit je zaměřen na prohlubování znalostí o slovesném vidu. Teorie je vždy doplněna cvičeními.
(1 x)
16.08. 11

Tvarosloví sloves VII. - Slovesný rod

Ročníky:
Předváděcí sešit má prohloubit znalosti o slovesném rodu, procvičuje a vysvětluje opisné i zvratné pasivum.
(0 x)
30.05. 11

Tvarosloví sloves VIII. - třídění slovesných tvarů, třídy a vzory

Ročníky: SŠ 2.,
Roztřídění slovesných tvarů (určité, neurčité, jednoduché, složené), jednoduchý slovesný tvar a příčestí, třídy, vzory a tvaroslovné jevy spojené s třídami.
(0 x)
30.05. 11

Tvarosloví sloves X. - opakování a procvičování

Ročníky: SŠ 2.,
Předváděcí sešit obsahující šest relativně obsáhlých cvičení a úkolů zaměřených na slovesné kategorie a tvary.
(0 x)
30.01. 12

Tvoření slov - opakování - testovací zařízení

Ročníky: SŠ 2.,
Závěrečné opakování celku Tvoření slov a Odvozování
(0 x)
10.01. 12

Tvoření slov - pravopisná cvičení

Ročníky: SŠ 2.,
Procvičení pravopisných jevů souvisejících s tvořením slov
(0 x)
27.01. 11

Tvoření slov - skládání

Ročníky: SŠ 2.,
Poučení o skládání slov, procvičování rozlišení, pravopisu, významu slov
(0 x)
27.01. 11

Tvoření slov - zkracování

Ročníky: SŠ 2.,
Seznámení se zkratkami, zkratkovými slovy, značkami, opakování pravopisu velkých písmen
(0 x)
23.02. 12

Typické žánry středověké literatury

Ročníky: SŠ 1.,
Stručné opakování jednotlivých žánrů.
(0 x)
23.02. 12

Úvod do české renesance - znaky, období

Ročníky:
Základní seznámení se znaky renesance a s typickými žánry vyústí ve vymezení cíle české renesance s uvedením jednotlivých etap.
(0 x)
17.04. 12

Úvod do české středověké literatury

Ročníky: SŠ 1.,
Seznámení s jednotlivými etapami, jejich charakteristikou a hlavními autory.
(0 x)
25.04. 12

Úvod do obecné jazykovědy

Ročníky:
Úvod do obecné jazykovědy
Autor: Petr Čermák
(0 x)
21.01. 11

Úvod do studia jazyka I.

Ročníky: SŠ 1.,
vznik lidské řeči a základní funkce jazyka
(0 x)
21.01. 11

Úvod do studia jazyka II.

Ročníky: SŠ 1.,
základní charakteristiky českého jazyka - zařazení do systému světových jazyků
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15