gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Květoslava, 8.12. 2023

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
27.01. 11

Nauka o tvoření slov

Ročníky: SŠ 2.,
Seznámení se základními pojmy, jejich procvičování
(1 x)
25.04. 12

Nauka o větě jednoduché : AZ kvíz Větné členy

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace využívá formu hry AZ kvíz pro opakování a procvičování větných členů.
(0 x)
10.01. 12

Nauka o větě jednoduché : Podmět - opakování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Sešit je určen pro opakování a procvičování podmětu ve větě jednoduché (vyhledávání a určování).
(0 x)
25.04. 12

Nauka o větě jednoduché : Příslovečné určení

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace slouží jako výkladový, případně opakovací materiál. Zabývá se druhy příslovečného určení.
(0 x)
26.01. 12

Nauka o větě jednoduché : Přísudek

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace slouží jako výkladový, případně opakovací materiál. Udává základní přehled vyjadřování přísudku.
(0 x)
26.01. 12

Nauka o větě jednoduché : Přívlastek

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Sešit je zaměřen na výklad a procvičení (vyhledávání a určování) přívlastku.
(0 x)
05.12. 11

Nauka o větě jednoduché : Skladební dvojice - opakování

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8,
Prezentace slouží k opakování a procvičování skladebních dvojic.
(0 x)
05.12. 11

Nauka o větě jednoduché : Větný člen - opakování

Ročníky: ZŠ 8,
Tento sešit je určen pro třetí ročník osmiletého typu studia na gymnáziu a slouží jako opakování a procvičení.
(0 x)
02.06. 10

Nejdůležitější funkce jednotlivých pádů

Ročníky:
Prezentace pro 2. ročník gymnázií; učivo o funkčním tvarosloví jmen; charakteristika jednotlivých pádů; výklad, vyvozování, opakování učiva ZŠ, cvičení
(0 x)
09.04. 12

Nepravidelnosti větné stavby, odchylky od větné stavby

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3.,
Oslovení, citoslovce, samostatný větný člen, osamostatnělý větný člen,vsuvka, anakolut, zeugma, kontaminace,atrakce, aposiopeze, elipsa
Autor: Dana Mrtkova
(3 x)
29.08. 11

Nevětné frazeologismy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2.,
Typy nevětných frazémů, procvičování
Autor: Dana Mrtkova
(0 x)
01.06. 10

nové myšlenkové směry

Ročníky:
Seznámení s jednotlivými myšlenkovými směry, jejich charakteristika, představitelé v jednotlivých oblastech umění; světoví představitelé v literatuře
(0 x)
02.06. 10

nové myšlenkové směry II

Ročníky:
Seznámení s jednotlivými myšlenkovými směry, jejich charakteristika, představitelé v jednotlivých oblastech umění; světoví představitelé v literatuře (pokračování -symbolismus a prokletí básníci)
(0 x)
01.08. 11

Nové směry ve světové poezii II

Ročníky: SŠ 3.,
Nové směry ve světové poezii I
Autor: Petr Čermák
(0 x)
27.12. 10

Odvozování - podstatná jména

Ročníky: SŠ 2.,
Seznámení se základními pojmy, procvičování
(0 x)
10.01. 12

Odvozování - přídavná jména

Ročníky: SŠ 2.,
Seznámení se základními pojmy, jejich procvičení
(0 x)
10.01. 12

Odvozování - slovesa

Ročníky: SŠ 2.,
Seznámení se základními pojmy, jejich procvičení
(0 x)
27.12. 10

Odvozování - úvod

Ročníky: SŠ 2.,
Seznámení se základními pojmy, procvičování
(0 x)
10.01. 12

Odvozování - zájmena, příslovce

Ročníky: SŠ 2.,
Seznámení se základními pojmy, jejich procvičení
(0 x)
02.04. 12

Opakování starověké literatury

Ročníky: SŠ 1.,
Předváděcí sešit v programu ActiveInspire je určený k opakování základních žánrů, spisovatelů a památek starověké literatury.
(1 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15