gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Květoslava, 8.12. 2023

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
01.04. 12

J. W. Goethe

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Výklad o autorově životě a díle spojený s interaktivními prvky v úkolech
(0 x)
10.01. 12

Jan Werich a Jiří Voskovec

Ročníky: SŠ 3.,
Seznámení s osobnostmi J. Voskovce a J. Wericha skrze dotazník,na základě získaných poznatků studenti napíší zamyšlení na téma přátelství
(0 x)
01.04. 12

Jarosla Hašek - Osudy dobrého vojáka Švejka

Ročníky: SŠ 3.,
Úvodní hodina věnovaná nejznámějšímu románu Jaroslava Haška.
(0 x)
18.10. 11

Jaroslav Seifert I.

Ročníky: SŠ 4.,
Předváděcí sešit věnující se Seifertově tvorbě od konce války do roku 1955
(0 x)
18.10. 11

Jaroslav Seifert II. - Období volného verše (1965-1983)

Ročníky: SŠ 4.,
Předváděcí sešit věnující se poslednímu období tvorby Jaroslava Seiferta
(0 x)
27.01. 11

Jaroslav Vrchlický

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 4.,
Prezentace se zaměřuje na rozbor básnické tvorby Jaroslava Vrchlického.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
30.05. 11

Jazykové prostředky odborného stylu I

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová prezentace s cvičeními pro 3. ročník se věnuje lexikálním a morfologickým prostředkům odborného stylu.
(0 x)
19.04. 12

Jazykové prostředky uměleckého stylu

Ročníky: SŠ 4.,
Prezentace pro 4. ročník gymnázia se zabývá pojmy hlásková instrumentace textu, přirovnání, figury a tropy. Může být využita v hodině slohu i literatury.
(0 x)
09.04. 12

Jazykověda a její disciplíny

Ročníky: SŠ 1.,
Prezentace slouží jako úvod do nového středoškolského učiva o jazyce.
(0 x)
19.04. 12

Jazykový rozbor (Svíčková)

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
cvičení- všeobecný jazykový rozbor
(0 x)
01.03. 12

Jean-Jacques Rousseau

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Kombinace výkladu o autorově životě a díle a úkolů využívajících interaktivní prvky
(0 x)
27.06. 10

Jiří Kolář - básník a výtvarník 1. díl

Ročníky:
Prezentace věnovaná tvorbě Jiřího Koláře ve 40. a 50. letech
(0 x)
10.01. 12

Jiří Voskovec a Jan Werich; životopis

Ročníky: SŠ 3.,
Úvodní hodina, seznámení s osobnostmi J. Voskovce a J. Wericha
(1 x)
03.11. 10

Jiří Wolker

Ročníky:
Jedná se o úvodní hodinu, která studenty seznamuje s nejvýznamnější osobností proletářské literatury.
(0 x)
01.04. 12

Jiří Wolker - Dům v noci (práce s textem)

Ročníky: SŠ 3.,
Interpretace textu prostřednictvím metod dramatické výchovy.
(0 x)
17.06. 10

Jmenné číslo

Ročníky:
Prezentace pro 2. ročník gymnázií. Opakování - číslo jednotné a množné, zbytky duálových tvarů, podstatná jména pomnožná, hromadná, látková. 20 minut až 1 hod.
(2 x)
28.04. 12

John Steinbeck - O myších a lidech

Ročníky: SŠ 3.,
Rozbor novely O myších a lidech Johna Steinbecka.
(0 x)
16.08. 11

Josef Kainar

Ročníky: SŠ 4.,
Předváděcí sešit zaměřený na interpretaci Kainarových básní
(0 x)
13.06. 11

Josef Škvorecký

Ročníky: SŠ 4.,
Osobnost Josefa Škvoreckého, představitele exilové literatury.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
30.05. 11

Karel Čapek

Ročníky: SŠ 3.,
Lze využít k opakování učiva, které se vztahuje k osobnosti Karla Čapka.
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15