gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Antonie, 12.6. 2024

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19.04. 12

Formální tvarosloví - úvod

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2.,
úvod k učivu o formálnímm tvarosloví, opakování a procvičení pojmů
(0 x)
24.03. 12

Fráňa Šrámek

Ročníky: SŠ 3.,
Česká literatura na přelomu 19. a 20. století. Seznámení se životem a dílem F. Šrámka. Práce s textem. Výkladová hodina.
(0 x)
01.03. 12

Francouzská literatura osvíceného století

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Soubor opakovacích úkolů s interaktivními prvky
(0 x)
27.12. 10

Francouzská renesanční literatura

Ročníky: SŠ 1.,
Francouzská renesanční literatura
(0 x)
31.05. 10

František Gellner

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
život, dílo, rozbor děl
(0 x)
30.05. 11

Franz Kafka

Ročníky: SŠ 3.,
Obecné rysy Kafkova díla, úvodní hodina.
(1 x)
01.04. 12

Franz Kafka - Proces

Ročníky: SŠ 3.,
Rozbor románového torza.
(0 x)
01.03. 12

Franz Kafka - Proměna

Ročníky: SŠ 3.,
Rozbor novely Proměny Franze Kafky s využitím metod tvůrčího psaní.
(0 x)
30.05. 11

Frazeologismy (valenční struktury)

Ročníky: SŠ 3.,
Předváděcí sešit ve formátu ActivInspire. Formou soutěže A-Z kvíz si žáci ověří znalost frazeologismů a procvičí základové větné struktury.
(0 x)
01.04. 12

FRAZEOLOGISMY Z ANTIKY

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 4.,
Často užívané i méně známé antické frazeologismy
Autor: Dana Mrtkova
(0 x)
10.01. 12

Funkční styly I.

Ročníky: SŠ 1.,
Předváděcí sešit v programu ActivInspire je zaměřen na aktivní procvičení učiva s důrazem na kriteria odlišnosti funkčních stylů
(0 x)
28.04. 12

Guy de Maupassant

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Výklad o autorovi a jeho díle spojený s interaktivními úkoly
(0 x)
01.04. 12

Historická mluvnice I.

Ročníky: SŠ 4.,
Předváděcí sešit zabývající se vývojem češtiny do nástupu Habsburků
(0 x)
01.04. 12

Historická mluvnice II.

Ročníky: SŠ 4.,
Předváděcí sešit zaměřený na humanistickou a barokní češtinu
(0 x)
28.04. 12

Historická mluvnice III.

Ročníky: SŠ 4.,
Výuková prezentace zaměřená na jazykové snahy obrozenců
(0 x)
23.02. 12

HISTORICKÉ FRAZEOLOGISMY - JAK VZNIKLY

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 4.,
Vysvětlení významu některých frazeologismů, práce s frazeologismy
Autor: Dana Mrtkova
(0 x)
01.04. 12

Hnutí Sturm und Drang

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Opakování a procvičení literárního učiva z celku EVROPSKÝ PREROMANTISMUS s využitím interaktivním úkolů
(0 x)
10.01. 12

Honoré de Balzac

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Kombinace výkladu o autorovi a opakovacích aktivit.
(0 x)
25.04. 12

Italská renesanční literatura 1

Ročníky: SŠ 1.,
Italská renesanční literatura
(0 x)
21.01. 11

Italská renesanční literatura 2

Ročníky: SŠ 1.,
Prezentace podává přehled hlavních představitelů italské renesanční literatury (Dante, Petrarca, Boccaccio, Macchiavelii).
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15