gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Květoslava, 8.12. 2023

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
02.04. 12

LEXIKOLOGIE - druhy pojmenování podle stylistické platnosti

Ročníky:
Stylově neutrální a stylově příznaková pojmenování, spisovná a nespisovná pojmenování, dobová pojmenování, citově zabarvená pojmenování
Autor: Dana Mrtkova
(0 x)
09.03. 11

Lexikologie - druhy pojmenování podle významu

Ročníky: SŠ 2., SŠ 4.,
Jednoznačná a víceznačná pojmenování Homonyma Synonyma Antonyma Paronyma
Autor: Dana Mrtkova
(2 x)
02.04. 12

LEXIKOLOGIE - metafora, metonymie, synekdocha

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 4.,
Typy obrazných pojmenování - metafora, metonymie, synekdocha
Autor: Dana Mrtkova
(0 x)
27.12. 10

LEXIKOLOIE - slovo a pojmenování

Ročníky: SŠ 2.,
Slovo, pojmenování, typy pojmenování
Autor: Dana Mrtkova
(1 x)
02.09. 13

Literární teorie

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Materiál obsahuje základní informace o literárních druzích, útvarech a formách.
(0 x)
23.02. 12

Literární teorie 1

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Sešit zpřítomňuje základní pojmy literární teorie.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
23.02. 12

Literární teorie 2

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Sešit zpřítomňuje základní pojmy literární teorie.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
23.02. 12

Literární teorie 3

Ročníky: ZŠ 6, SŠ 1.,
Sešit zpřítomňuje základní pojmy literární teorie.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
02.09. 13

Májovci - opakování

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Opakování probraného učiva
(0 x)
16.08. 11

Malý princ - Antoine de Saint Exupéry

Ročníky:
Pracovní list k četbě
(0 x)
10.01. 12

Meziválečná literatura; práce s texty Karla Poláčka, Karla Čapka a Vladislava Vančury

Ročníky: SŠ 3.,
Identifikace autorů skrze styl a základní životopisné údaje.
(0 x)
01.03. 12

Meziválečné drama v kostce

Ročníky: SŠ 3.,
Seznámení s meziválečnou dramatickou tvorbou.
(0 x)
13.06. 11

Milan Kundera

Ročníky: SŠ 4.,
Prezentace o Milanu Kunderovi, představiteli české exilové prózy. Částečné propojení s prezentací o Josefu Škvoreckém.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
02.04. 12

Mluvnická typologie jazyků

Ročníky: SŠ 1.,
mluvnická typologie jazyků
Autor: Petr Čermák
(0 x)
01.08. 11

Moderní umělecké směry - test

Ročníky:
Moderní umělecké směry - test
Autor: Petr Čermák
(1 x)
01.03. 12

Moliere

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Přehled autorova života a díla a opakovací úkoly s interaktivními prvky
(0 x)
28.04. 12

Motiv větru u Donovana a Merty

Ročníky: SŠ 4.,
Předváděcí sešit obsahující rozbor dvou zásadních folkových písní
(0 x)
10.01. 12

N. V. Gogol

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Kombinace výkladu o daném autorovi a opakovacích aktivit.
(1 x)
30.04. 14

Národní obrození - všeslovanská myšlenka

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Prezentace se zaměřuje na výrazné představitele národního obrození, kteří podporovali myšlenku všeslovanské vzájemnosti.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
30.03. 12

Nástin vývoje poválečné české prózy

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 4.,
Sešit se snaží souhrnně zmapovat vývoj české poválečné prózy.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15