gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Květoslava, 8.12. 2023

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
21.01. 11

Úvod do studia jazyka III. - část 1

Ročníky: SŠ 1.,
rozvrstvení českého jazyka
(0 x)
21.01. 11

Úvod do studia jazyka III. - část 2

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1.,
Výklad a procvičení sociální rozvrstvenosti českého jazyk
(0 x)
24.10. 11

ÚVOD_DO_STUDIA_SLOHU I.

Ročníky: SŠ 1.,
stylistika - zařazení této disciplíny; problematika jazykového stylu a slohotvorných činitelů
(0 x)
13.03. 12

Válečné téma v české próze po r. 1945

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 4.,
Prezentace seznamuje s autory, kteří ve svých dílech zobrazovali 2. světovou válku.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
03.12. 10

Valenční teorie

Ročníky: SŠ 3.,
Předváděcí sešit v programu ActivInspire, úvod k učivu o valenci pro 3. ročník gymnázia,základní pojmy a jevy.
(0 x)
03.12. 10

Valenční teorie - cvičení (základové větné struktury)

Ročníky: SŠ 3.,
Předváděcí sešit v programu ActivInspire; kombinuje procvičování základových větných struktur s cvičeními sémantickými a stylistickými.
(0 x)
25.04. 15

Věta a výpověď - test

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 1.,
Test zaměřený na učivo o větě a výpovědi je určen žákům 8. a 9. třídy ZŠ a odpovídajícím ročníkům víceletého gymnázia. Lze využít k opakování učiva.
(0 x)
03.12. 10

Větné členy z hlediska valence

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace v programu ActivInspire, Předváděcí sešit v programu ActivInspire; větné členy základové a nezákladové.
(0 x)
31.05. 10

Viktor Dyk

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
život, dílo,rozbor ukázek
(0 x)
30.05. 11

Vítězslav Nezval; období (nejen) surrealistické

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová hodina zaměřená na období surrealistické
(0 x)
30.05. 11

Vítězslav Nezval; poetismus

Ročníky: SŠ 3.,
Výkladová prezentace zaměřená na období poetismu
(0 x)
10.01. 12

Vladislav Vančura; charakteristika tvorby

Ročníky: SŠ 3.,
Charakteristika tvorby Vladislava Vančury, rozbor úryvků.
(0 x)
01.03. 12

Voltaire

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Výklad o autorově životě a díle doplněný o aktivity využívající interaktivní prvky
(0 x)
19.04. 12

Všeobecný jazykový rozbor (Bílá velryba)

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Všeobecný jazykový rozbor textu (Herman Melville: Bílá velryba).
(1 x)
02.04. 12

Vývoj písma v českých zemích

Ročníky: SŠ 4.,
Výkladová prezentace zabývající se vývojem latinského písma v českých zemích od středověku po současnost
(0 x)
29.08. 11

Vývojové tendence slovní zásoby

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2.,
Vlivy, které působí na změny ve slovní zásobě, příklady
Autor: Dana Mrtkova
(0 x)
19.04. 12

Význam jazykovědných termínů - hra

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Opakování jazykovědných termínů formou soutěže, vhodné pro všechny ročníky vyššího gymnázia. Použit nástroj Duální uživatel.
(0 x)
28.04. 12

Význam slov

Ročníky: ZŠ 6,
Výklad nové látky s důrazem na věcný význam slov.
(0 x)
03.11. 10

W. Whitman

Ročníky:
W. Whitman - život a dílo
(0 x)
21.01. 11

William Shakespeare

Ročníky: SŠ 1.,
William Shakespeare
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15