gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Květoslava, 8.12. 2023

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
19.04. 12

Směry 18. století - opakování

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Krátká prezentace slouží k opakování osvícenství, klasicismu a preromantismu: charakteristiky, autorů, jejich děl.
(0 x)
21.01. 11

souhrnné opakování - nové myšlenkové směry

Ročníky: SŠ 2.,
testové otázky vztahující se k myšlenkovým směrům na přelomu 19. a 20. století
(0 x)
27.05. 10

Souvětí souřadné - opakování teorie

Ročníky:
Po stručném zopakování různých podob souvětí je podán stručný a přehledný výklad souřadného souvětí.
(0 x)
10.01. 12

Španělská renesanční literatura - Cervantes

Ročníky: SŠ 1.,
Prezentace je určena k výkladu o zlatém věku španělské literatury se zaměřením na Cervantese.
(0 x)
02.04. 12

Staroslověnština

Ročníky: SŠ 4.,
Výuková prezentace věnující se staroslověnštině
(0 x)
21.01. 11

Starověká literatura - Egypt a Mezopotámie

Ročníky: SŠ 1.,
Starověká literatura - Egypt a Mezopotámie
(0 x)
25.04. 12

Starověká literatura - Indie, Čína a Japonsko

Ročníky: SŠ 1.,
Prezentace v programu ActiveInspire slouží k výkladu o počátcích orientální literatury a filozofie.
(1 x)
16.08. 11

Starověký Řím I

Ročníky: SŠ 1.,
úvod k římské kultuře, Cicero, Caesar
(1 x)
16.08. 11

Starověký Řím II

Ročníky: SŠ 1.,
doba Augustova - zlatý věk římské kultury, vrcholné básnictví (Catullus, Horatius, Vergilius, Ovidius)
(0 x)
08.03. 12

Stupňování přídavných jmen a příslovcí

Ročníky: SŠ 2.,
Seznámení se základními pojmy, jejich procvičení
(0 x)
16.08. 11

Surrealismus v Čechách

Ročníky:
Studenti se seznámí s projevy surrealismu v Čechách a srovnají jej se světovým surrealismem.
(0 x)
27.01. 11

Svatopluk Čech

Ročníky: ZŠ 7, ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 4.,
Seznámení s tvorbou Svatopluka Čecha.
Autor: Jiří Marek
(2 x)
29.08. 11

Svět baroka

Ročníky: SŠ 1.,
základní myšlenky, životní postoje a kultura doby baroka
(0 x)
21.01. 11

Svět renesance

Ročníky: SŠ 1.,
Svět renesance
(0 x)
16.08. 11

Světová literatura mezi válkami

Ročníky:
Jedná se o úvodní hodinu, která studenty seznamuje s danou problematikou (základní informace, časové zařazení, hlavní představitelé aj.)
(0 x)
27.04. 12

světová poezie

Ročníky:
Nové směry ve světové poezii I.
Autor: Petr Čermák
(0 x)
01.08. 11

SYNONYMA - procvičování

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2.,
Cvičení zaměřená na práci se synonymy
Autor: Dana Mrtkova
(0 x)
17.04. 12

Test - Úvod do renesance

Ročníky:
Krátké opakování úvodní látky o české renesanci formou jednoduchých testových otázek.
(0 x)
18.03. 11

Test k úvodu do české středověké literatury

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování základních poznatků.
(0 x)
19.04. 12

Transformace základových větných struktur

Ročníky: SŠ 3.,
Předváděcí sešit ve formátu ActivInspire. Výklad a procvičení učiva o valenci, pojmy deagentizace a nominalizace.
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15