gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Květoslava, 8.12. 2023

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
30.05. 11

Recenze

Ročníky: SŠ 2.,
Teoretická část výkladu o recenzi je doplněna praktickými úkoly.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
01.03. 12

Řecká antická kultura - AZkvíz

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování základních poznatků z řecké mytologie, literatury a dramatu formou AZ kvízu.
(0 x)
21.01. 11

Řecké divadlo

Ročníky: SŠ 1.,
Řecké divadlo
(0 x)
26.01. 12

Řečnické figury pro ActiVote

Ročníky: SŠ 4.,
Test ověřuje znalost definic základních řečnických figur.
(0 x)
19.04. 12

Řečová pásma

Ročníky: SŠ 4.,
Řeč přímá, nepřímá, polopřímá a nevlastní přímá; pásmo řeči postav a pásmo řeči autora. Využití ve vypravování.
(0 x)
01.08. 11

Renesance - test

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování učiva o renesanci v programu Active Inspire.
(0 x)
21.01. 11

Romantismus

Ročníky:
Nástup romantismu v evropské literatuře
Autor: Petr Čermák
(0 x)
01.08. 11

Romantismus - test

Ročníky:
Romantismus - test
Autor: Petr Čermák
(0 x)
30.05. 11

Rozbor podřadných souvětí

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Opakování teorie podřadného souvětí, rozbor složitého souvětí.
(0 x)
02.04. 12

Ruský romantismus I.

Ročníky:
Ruský romantismus
Autor: Petr Čermák
(0 x)
02.04. 12

Ruský romantismus II.

Ročníky:
Ruský romantismus
Autor: Petr Čermák
(0 x)
19.04. 12

Santiniho jazyk (všeobecný jazykový rozbor)

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Všeobecný jazykový rozbor, procvičení stavby souvětí, věty, slovních druhů
(0 x)
14.07. 11

Satirická literatura 14.-15.st.

Ročníky: SŠ 1.,
Stručné seznámení s literaturou této doby.
(0 x)
05.12. 11

Šíření cizích slov v češtině, přejímání cizích slov během historického vývoje češtiny 2

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 4.,
Šíření cizích slov v češtině, zprostředkované přijímání, zanikání přejatých slov
Autor: Dana Mrtkova
(0 x)
29.08. 11

Skladba - skladební rozbory

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 3.,
Skladební rozbory věty jednoduché, specifika nácviku rozborů na bílé tabuli.
(0 x)
28.03. 11

Skladba - Úvod do skladby

Ročníky: SŠ 3.,
Úvod do studia skladby.
(0 x)
26.01. 12

Skladba - Významové skladební vztahy

Ročníky: SŠ 3.,
Teorie a procvičení vztahu predikace, apozice, koordinace a determinace.
(0 x)
26.01. 12

Skladba - zásobník vět pro rozbory VJ

Ročníky: ZŠ 8, SŠ 3.,
Zásobník jednoduchých vět pro rozbory. Určování větných členů, případně větných vztahů.
(1 x)
25.05. 10

Slovní druhy

Ročníky:
Úvod k učivu o slovních druzích - opakování a upevnění učiva ze ZŠ, rozšíření pojmů. Vychází z učebnice Kostečka Jiří, Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha, SPN 2005; s. 145 - 146
(0 x)
23.02. 12

Slovníky a práce s nimi

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 1., SŠ 2.,
Typy slovníků, uspořádání slovníků heslo, heslová stať, práce se slovníky
Autor: Dana Mrtkova
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15