gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
27.05. 10

Pravopis: velká písmena

Studenti si prostřednictvím sešitu osvojují pravidla psaní velkých písmen ve vlastních jménech.
V první části hodiny jsou studenti seznámeni s pravidly pro psaní velkých písmen. Ve druhé části si tato pravidla zpevňují prostřednictvím cvičení, která využívají kontejnery.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora