gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
03.12. 10

Uvedení do filosofie skrze presokratiky

Sešit lze využít při prohlubování vědomostí a dovedností o presokratické filosofii. Hlavním cílem je uvedení do podstaty filosofie jako takové.
Sešit má dva cíle: 1. Vést studenty k pochopení toho, co obnáší "racionalita" v existenciálním slova smyslu. 2. Ukázat jim, že podstatou řecké filosofie a evropské civilisace je právě takto pojatá racionalita a že právě tím se evropská společnost liší od všech ostatních. Také proto se různé obměny pojmu "racio" objevují téměř na každé stránce. Učitel může stránky využít při výkladu o počátcích filosofie v Řecku, případně je aplikovat při opakování.
Ročníky: SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora