gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024

Český jazyk Český jazyk

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
29.08. 11

Proměny současné české slovní zásoby 2. část

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2.,
Příklady nových slov a změn výnamu slov v češtině Čerpáno z publikace V. Schmiedtové Čeština, jak ji neznáte
Autor: Dana Mrtkova
(3 x)
01.04. 12

A. P. Čechov

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Výklad o životě a díle, úkoly k procvičení a upevnění faktografie s interaktivními prvky
(0 x)
28.04. 12

Adam a Eva (Šiktanc)

Ročníky: SŠ 4.,
Předváděcí sešit zaměřený na rozbor této básně
(0 x)
27.01. 11

Alois Jirásek (Česká literatura 2. poloviny 19. století)

Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 2., SŠ 4.,
Výkladová prezentace seznamuje s životem a dílem Aloise Jiráska. Připomíná filmové adaptace Jiráskových děl.
Autor: Jiří Marek
(2 x)
01.03. 12

Anglická próza 1

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,
Aktivity využívající interaktivní prvky jsou zaměřeny na anglické autory 18. století
(0 x)
01.03. 12

Anglická próza 2

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Aktivity zaměřené na anglické autory 19. století
(0 x)
01.04. 12

Angloamerická próza období realismu

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Stručné shnutí základní faktografie a opakovací úkoly s interaktivními prvky.
(0 x)
24.03. 12

Antonín Sova

Ročníky: SŠ 3.,
Česká literatura na přelomu 19. a 20. století. Seznámení s dílem a životem A.Sovy. Práce s textem. Výkladová hodina.
(0 x)
10.01. 12

Arnošt Lustig

Ročníky: SŠ 4.,
Sešit připomíná tvorbu Arnošta Lustiga. Tvorba je zasazena do širšího kontextu české poválečné literatury.
Autor: Jiří Marek
(0 x)
01.04. 12

AZ kvíz - mluvnické pojmy

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
opakování mluvnických pojmů formou AZ kvízu
(0 x)
27.04. 12

AZ kvíz - postavy literárních děl

Ročníky: SŠ 4.,
Opakování obsahů literárních děl a jejich postav.
(1 x)
01.03. 12

AZ kvíz Inspire Komenský a jeho doba

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování základních údajů o Komenského životě a díle a jeho současnících formou AZ kvízu Inspire.
(0 x)
23.02. 12

AZkviz Inspire - Kultura starověkého Orientu

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování základních poznatků o starověké kultuře(Egypt, Mezopotámie, Indie, Čína...) formou AZ kvízu Inspire.
(0 x)
28.03. 11

AZkvíz Inspire - Národní obrození I. a II. fáze

Ročníky: SŠ 2.,
Známou soutěžní šablonu můžeme využít jako motivační hru, k procvičování nebo pro opakování.
(0 x)
01.03. 12

Balada 1

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Vznik a podstata žánru, přesahy směrem ke kýči. Na sešit navazují další dva díly.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
01.04. 12

Balada 2

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Pojetí žánru u Karla Jaromíra Erbena, sešit je pokračováním "jedničky" a navazuje na něj třetí díl.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
01.04. 12

Balada 3

Ročníky: SŠ 1., SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Balada v díle Petra Bezruče. Sešit je završením předchozích dvou dílů.
Autor: Hynek Bouchal
(0 x)
05.12. 11

Baroko v českém výtvarném umění

Ročníky: SŠ 1.,
Prezentace v programu ActiveInspire je vhodná pro doplnění výkladu o barokní době a kultuře v českých zemích.
(0 x)
27.12. 10

Bible

Ročníky: SŠ 1.,
Bible
(0 x)
01.08. 11

Bible - test

Ročníky: SŠ 1.,
Opakování učiva o bibli v programu ActiveInspire.
(1 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15