gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Nina, 24.10. 2020
03.12. 10

Mezi mýtem a filosofií: řecké myšlení v 12.-5. stol. př. Kr.

Sešit lze využít při prohlubování vědomostí a dovedností o presokratické filosofii. Cíleně se zde propojují znalosti z filosofie, dějepisu a literatury.
Smyslem vyučovací jednotky je seznámit studenty s vývojem řeckého mylšení před samotným vznikem filosofie. Bohatě se při tom využívá odkazů na doménu Zdeňka Kratochvíla fysis.cz.
Ročníky: SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora