gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
21.01. 11

Pravopis: čárka ve větě jednoduché

První část seštitu shrnuje pravopisná pravidla týkající se psaní interpunkce v ve větě jednoduché. V druhé části si studenti pravidla procvičují prostřednictvím cvičení.
Cvičení by studentům měla do jisté míry zatraktivnit nepřitažlivý dril spojený s výukou pravopisu.
Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora