gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
27.05. 10

Emoční inteligence II.

Sešit seznamuje s dalšími klíčovými komponentami emoční inteligence: sebeuvědoměním a sebeovládáním.
Sešit obsahuje část výkladovou, při níž jsou studenti seznámeni se základními pojmy. Studenti pak sami navážou vlastní prací. Sešit využívá kontejnery a hypertextové odkazy.
Ročníky:

Další materiály tohoto autora