gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
03.12. 10

Řecká filosofie klasického období: sofisté

Sešit lze využít při prohlubování vědomostí a dovedností o klasické filosofii. Cíleně se zde propojují znalosti z filosofie, dějepisu a literatury.
Sešit je rozvržen na dvě vyučovací jednotky, v obou se střídá výklad se samostanou a skupinovou prací.
Ročníky: SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora