gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
27.12. 10

Pravopis: shoda přísudku s podmětem

Studenti jsou formou výkladu seznámeni se základními pravidly; v druhé části hodiny si pravidla osvojují prostřednictvím cvičení.
První část sešitu (výklad) je vedena formou běžných "powerpointových" slidů. Teprve v druhé části jsou výrazněji využity interaktivní prvky: vrstvení textů, nástroj pero a kontejnery. Sešit přínáší dva různé typy interaktivních cvičení, jež se dají přenést i na jiná "češtinářská" témata.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,

Další materiály tohoto autora