gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024
14.07. 11

Historie evropské integrace

Výkladová hodina s interaktivními stránkami je zaměřena na integrační proces v Evropě po 2.sv. válce. Mezipředmětové vztahy: dějepis a zeměpis.
Prezentace slouží k výuce historie evropské integrace. Zaměřuje se na jednotlivá společenství, která stála u vzniku současné EU. Studenti by měli pochopit současný stav unie a vazbu na dějinné události. Jednotlivá společenství by neměla být vnímána pouze jako minulost, ale jako podmínka současnosti.Součástí prezentace je stručné opakování látky.
Ročníky: SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora