gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Kristýna, 24.7. 2024
27.12. 10

Veřejné a soukromé právo I.

Jedná se o výkladovou hodinu se čtyřmi interaktivními stránkami.Průřezové téma - Výchova demokratického občana.
Cílem hodiny je odlišení pojmů "veřejné a soukromé právo". Vysvětlení postavení státu v situaci veřejného a soukromého práva.Dále se výklad zaměřuje na trestní právo, zásady trestního práva, rozlišení trestného činu a přestupku a dělení trestných činů.Vyučující by měl požadovat během výkladu, aby studenti samostatně přispívali k diskusi. K tomu účelu slouží interaktivní stránky.
Ročníky: SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora