gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Čeněk, 19.7. 2024
12.09. 11

Československo a ČR v evropské integraci.flipchart

Československá republika a Česká republika ve 2. pol. 20. století - role v evropské integraci
Prezentace je připravena jako výkladová hodina, přibližuje integrační snahy v rámci socialistického bloku (RVHP), situaci po rozpadu RVHP(Středoevropská iniciativa)a směřování do EU. Mezipředmětové vztahy - dějepis, zeměpis
Ročníky: SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora