gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Kristýna, 24.7. 2024
27.12. 10

Základy práva I.

Výkladová hodina s interaktivními stránkami, které jsou určeny k procvičování a upevňování probíraného učiva. Průřezové téma- Výchova demokratického občana.
Výkladová hodina určena pro úvod do studia práva. Studenti se postupně seznamují se základními pojmy - prameny práva, systém právního řádu, objektivní a subjektivní právo, vztah mezi právem a státem,právní tradice, psané a nepsané právo, přirozené a pozitivní právo, descendenční teorie právního řádu. U interaktivních stránek lze diskutovat se studenty.
Ročníky: SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora