gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Kristýna, 24.7. 2024
27.12. 10

Veřejné právo - Trestní právo I.

Výkladová hodina - Trestní právo se čtyřmi interaktivními stránkami.
Trestní právo, mezipředmětové vztahy - český jazyk a literatura. Hodina předpokládá domácí přípravu studentů - drama Maryša (závěrečná část). Na závěru dramatu vyučující vysvětlí vývojová stádia TČ, zánik trestnosti a pokusu. Výsvětlení dalších pojmů - trestná součinnost, pachatel, spolupachatel.
Ročníky: SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora