gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024

Fyzika Fyzika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
09.09. 11

Test: Základní pojmy optiky

Ročníky: SŠ 3.,
Opakovací test k tematickému celku "Základní pojmy optiky".
(0 x)
09.09. 11

Test: Zobrazování optickými soustavami

Ročníky: SŠ 3.,
Opakovací test k tematickému celku "Zobrazování optickými soustavami" pro hlasovací zařízení ActiVote.
(0 x)
05.04. 12

Tónové stupnice

Ročníky: SŠ 2.,
Frekvence tónů
Autor: Aleš Petrák
(0 x)
20.03. 12

Transformátor

Ročníky: SŠ 3.,
Vysvětlení principu transformáteru a jeho konstrukce a užití v praxi.
(0 x)
15.11. 11

Tranzistor

Ročníky: SŠ 3.,
Materiál seznamuje žáky se strukturou tranzistoru, tranzistorovým jevem a základním zapojením tranzistoru i obecným využitím v technické praxi.
(0 x)
18.10. 11

Tranzistorovy zesilovac

Ročníky: SŠ 3.,
Materiál seznamuje žáky se zapojením tranzistoru se společným enitorem v obvodu zesilovače proudu a napětí.
(0 x)
14.07. 11

Trojfázová soustava střídavého napětí

Ročníky: SŠ 3.,
Seznámení s tojfázovou soustavou střídavého napětí.
(0 x)
29.08. 11

Účinnost

Ročníky: ZŠ 8,
Vysvětlení pojmu účinnost
(1 x)
18.10. 11

Účinnost- řešení příkladů

Ročníky: ZŠ 8,
Procvičování a opakování pojmu účinnost
(1 x)
22.08. 11

Usměrňovač

Ročníky: SŠ 3.,
Využití polovodičové diody jako usměrňovače, jednocestný a dvoucestný usměrňovač.
(0 x)
03.11. 10

Úvod do Speciální teorie relativity

Ročníky: SŠ 4.,
poznatky klasické fyziky ve vztahu k STR
Autor: Petr Mazanec
(0 x)
30.07. 14

Vlastnosti elektromagnetického vlnění

Ročníky: SŠ 3.,
Sešit shrnuje a vysvětluje vlastnosti elektromagnetického vlnění včetně využití v praxi.
(0 x)
31.05. 10

Vlastnosti látek

Ročníky: ZŠ 6,
vlastnosti látek pevných, kapalných a plynných
(0 x)
02.04. 12

Vlnění - úvod

Ročníky: SŠ 2.,
Úvod do mechanického vlnění
Autor: Aleš Petrák
(0 x)
10.01. 12

Vodič a izolant v elektrickém poli. Opakování.

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro žáky třetích ročníků osmiletého studia (tercií). Žáci si upevňují a rozšiřují znalosti získané při probírání celku "Vodič a izolant v elektrickém poli".
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
20.03. 12

Vodič s proudem v magnetickém poli.

Ročníky: ZŠ 9,
Rozšíření učiva o Flemingovo pravidlo levé ruky.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
10.01. 12

Vodič v elektrickém poli.

Ročníky: ZŠ 3,
Prezentace je určena pro žáky třetích ročníků osmiletého studia (tercií). Žáci na základě znalostí o vlastnostech elektrických nábojů získávají nové poznatky o chování kovových vodičů v elektrickém poli.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
08.03. 12

Vodní pára v atmosféře

Ročníky: SŠ 2.,
Zavedení pojmů absolutní a relativní vlhkost vzduchu a rosný bod.
(1 x)
27.12. 10

Vrh šikmý vzhůru 1

Ročníky: SŠ 1.,
Vrh šikmý vzhůru - popis, vztahy, grafy.
Autor: Karel Koten
(0 x)
27.12. 10

Vrh šikmý vzhůru 2

Ročníky: SŠ 1.,
Cvičení k šikmému vrhu.
Autor: Karel Koten
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15