gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024

Fyzika Fyzika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
11.03. 11

Metody měření fyzikálních veličin 3

Ročníky: SŠ 1.,
Metoda určení veličiny z naměřených veličin
Autor: Petr Musil
(0 x)
02.04. 12

Mikro - opakování

Ročníky: SŠ 4.,
Opakování z fyziky mikrosvěta
Autor: Petr Mazanec
(0 x)
13.12. 11

Mikro energie atomů

Ročníky: SŠ 4.,
Energie atomů
Autor: Petr Mazanec
(0 x)
31.05. 10

Mikroskop

Ročníky:
Opakování a doplnění vědomostí z oblasti optického zobrazení se zaměřením na mikroskop.
(0 x)
13.12. 11

Mikro_částicový_charakter_vlnění

Ročníky: SŠ 4.,
Kvanta elektromagnetického vlnění
Autor: Petr Mazanec
(0 x)
07.06. 11

Mikro_vazebna_energie

Ročníky: SŠ 4.,
Vazebná energie a enregie reakce
Autor: Petr Mazanec
(0 x)
10.01. 12

Mikro_vlnové vlastnosti částic

Ročníky: SŠ 4.,
Vlnové vlastnosti částic
Autor: Petr Mazanec
(0 x)
17.01. 12

Modely atomu

Ročníky: ZŠ 9,
Modely atomu, přehled.
(0 x)
10.01. 12

Moment setrvačnosti 1

Ročníky: SŠ 4.,
Seminář z fyziky - výpočet momentu setrvačnosti pomocí integrálního počtu.
Autor: Karel Koten
(0 x)
10.01. 12

Moment setrvačnosti 2

Ročníky: SŠ 4.,
Seminář z fyziky - výpočet momentu setrvačnosti pomocí integrálního počtu.
Autor: Karel Koten
(0 x)
22.06. 10

Newtonův gravitační zákon

Ročníky:
Všeobecný gravitační zákon, grafická závislost, příklad.
Autor: Karel Koten
(0 x)
09.09. 11

Normálové napětí - výklad

Ročníky: SŠ 2.,
Normálové napětí - výklad
(0 x)
01.11. 11

Nucené kmity a rezonance

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3., SŠ 4.,
Nucené kmity, rezonance, rezonanční křivka, spřažená kyvadla, 2 příklady, odkaz na video
Autor: Josef Jírů
(0 x)
31.05. 10

Obvod RL a RC

Ročníky:
Řešení složených obvodů střídavého proudu z rezistoru a cívky a z rezistoru a kondenzátoru
(0 x)
31.05. 10

Obvod RLC

Ročníky:
Řešení obvodu střídavého proudu složeného ze sériového zapojení cívky, kondenzátoru a rezistoru, rezonance
(0 x)
27.06. 10

Obvod střídavého proudu s cívkou

Ročníky:
Vyložení jevů v obvodu střídavého proudu s cívkou, induktance
(0 x)
31.05. 10

Obvod střídavého proudu s kondenzátorem

Ročníky:
Děje v obvodu střídavého proudu s kondenzátorem, kapacitance, výpočty v obvodu.
(0 x)
31.05. 10

Obvod střídavého proudu s rezistorem

Ročníky:
Děje v obvodu střídavého proudu s rezistorem
(0 x)
05.04. 12

Odraz a lom mechanického vlnění

Ročníky: SŠ 2.,
Odraz a lom mechanického vlanění
Autor: Aleš Petrák
(0 x)
11.03. 11

Odraz světla

Ročníky: SŠ 3.,
Opakování, diskuze, výklad, procvičení
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15