gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Luboš, 16.7. 2024

Fyzika Fyzika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
23.02. 12

Radioaktivita

Ročníky: SŠ 4.,
Fyzika mikrosvěta - radioaktivita
Autor: Petr Mazanec
(0 x)
25.04. 15

Radiokomunikační sdělovací soustava

Ročníky: SŠ 3.,
Sešit seznamuje studenty s pojmem radiokomunikační sdělovací soustavy.
(0 x)
09.09. 11

Rentgenové záření I.

Ročníky: SŠ 3.,
Krátký opakovací test a výklad (vznik RTG záření a jeho základní vlastnosti).
(0 x)
09.09. 11

Rentgenové záření II.

Ročníky: SŠ 3.,
Krátký opakovací test a výklad (RTG záření a jeho praktické využití).
(0 x)
05.04. 12

Rovnice postupného vlnění

Ročníky: SŠ 2.,
rovnice postupného vlnění
Autor: Aleš Petrák
(0 x)
08.03. 12

Rovnoměrně zpomalený pohyb

Ročníky: SŠ 1.,
Základní charakteristiky rovnoměrně zpomaleného pohybu HB. Grafické znázornění.
Autor: Petr Musil
(0 x)
06.02. 12

Rovnoměrně zrychlený přímočarý pohyb

Ročníky: SŠ 1.,
Základní charakteristiky rovnoměrně zrychleného přímočarého pohybu HB. Grafické znázornění.
Autor: Petr Musil
(0 x)
06.02. 12

Rovnoměrný přímočarý pohyb

Ročníky: SŠ 1.,
Základní charakteristiky rovnoměrného přímočarého pohybu HB. Grafické znázornění.
Autor: Petr Musil
(0 x)
30.04. 16

Rovnovážná poloha tuhého tělesa

Ročníky: SŠ 1.,
Rovnovážná poloha a druhy rovnovážné polohy tuhého tělesa. Stabilita těles.
(0 x)
10.01. 12

Rozdělení molekul plynu podle rychlosti

Ročníky: SŠ 2.,
Lammertův pokus, histogram
Autor: Petr Vrána
(0 x)
29.04. 17

Rozklad síly na dvě rovnoběžné složky

Ročníky: SŠ 1.,
Sešit seznamuje studenty s rozkládáním sily působící na tuhé těleso na dvě rovnoběžné složky.
(0 x)
27.12. 10

Rozklad vektoru na složky

Ročníky: SŠ 1.,
Rozklad vektoru na složky
Autor: Petr Musil
(0 x)
15.11. 11

Rychlost při výpočtu výkonu

Ročníky: ZŠ 8,
Výpočet výkonu s využitím rychlosti.
(0 x)
16.09. 11

Samostatný výboj za atmosférického tlaku

Ročníky: SŠ 3.,
Samostatný výboj za atmosférického tlaku
(0 x)
10.01. 12

Siločáry elektrického pole

Ročníky: ZŠ 8,
Žáci na základě znalostí o magnetickém poli a indukčních čarách chápou elektrické pole jako určitou analogii pole magnetického. Zároveň si uvědomuji rozdíly.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
18.09. 10

Skalární a vektorové veličiny

Ročníky: SŠ 1.,
Souhrnný přehled fyzikálních veličin a jejich obecných vlastností
Autor: Petr Musil
(0 x)
03.11. 10

Skládání kmitů

Ročníky:
Skládání dvou harmonických kmitů - přehled možností a znázornění fázorovým diagramem. Interaktivní program skládání kmitů v excelu.
Autor: Josef Jírů
(0 x)
28.04. 17

Skládání rovnoběžných sil

Ročníky: SŠ 1.,
Sešit seznamuje studenty s skládáním rovnoběžných sil působících na tuhé těleso. Je ukázáno numerické i grafické řešení určení působiště výslednice.
(0 x)
23.04. 12

Sound

Ročníky: SŠ 2.,
základní vlastnosti zvuku v angličtině
Autor: Aleš Petrák
(0 x)
29.04. 16

Spektra látek

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Spektra látek, základy spektrální analýzy
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15