gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Květoslava, 8.12. 2023

Fyzika Fyzika

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
08.03. 12

Dynamika HB - hybnost HB

Ročníky: SŠ 1.,
Hybnost hmotného bodu, změna hybnosti, zákon zachování hybnosti.
Autor: Petr Musil
(0 x)
02.04. 12

Dynamika tekutin

Ročníky: SŠ 1.,
Rovnice kontinuity, Bernoulliho rovnice, aerodynamická odporová síla.
Autor: Karel Koten
(0 x)
31.10. 11

Elektrická energie

Ročníky: SŠ 3.,
Zavedení elektrostatické energie
(0 x)
02.02. 12

Elektrická energie kondenzátoru

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Zavádí se a procvičuje pojem elektrická energie kondenzátoru.
(0 x)
26.03. 12

Elektrické a magnetické vlastnosti látek AZ kvíz

Ročníky: ZŠ 6,
Procvičení uvedených tematických celků zábavnou formou
(0 x)
28.05. 10

Elektrické pole

Ročníky:
Elektricý náboj - elektrické pole - elektrické síly.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
15.04. 11

Elektrické vlastnosti látek.

Ročníky:
Fyzikální veličina elektrický náboj. Dva druhy elektrického náboje. El. náboj bez tělesa není. Působení el. sil na el. náboje - analogie s gravitačním polem. Shrnutí - zopakování důležitých věcí. Otázky a úkoly - řeší žáci, učitel vede.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
31.10. 11

Elektrický potenciál, elektrické napětí

Ročníky: SŠ 4.,
Elektrický potenciál, elektrické napětí
(0 x)
24.03. 12

Elektrický proud, Ohmův zákon

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Výklad pojmů elektrický proud, Ohmův zákon
(0 x)
01.08. 11

elektromagnet a jeho užití.

Ročníky: ZŠ 2, ZŠ 3,
Prezentace je určena pro žáky prvního a třetího ročník osmiletého studia (primy a tercie). Žáci se seznámí i prakticky s konstrukcí a použitím elektromagnetu.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
18.10. 11

Elektromagnetická indukce

Ročníky: SŠ 3.,
Sešit seznamuje studenty s pojmy stacionární a nestacionární mag. pole a s elektromagnetickou indukcí.
(0 x)
16.03. 12

Elektromagnetická indukce.

Ročníky: ZŠ 9,
Prezentace je určena pro žáky čtvrtých ročníků osmiletého studia a seznamuje žáky se základy elektromagnetické indukce.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
20.03. 12

Elektromagnetická vlna

Ročníky: SŠ 3.,
Vysvětluje pole postupné elektromagnetické vlny podél dvouvodičového vedení a seznamuje se vznikem stojatého vlnění na vedení.
(0 x)
07.10. 11

Elektromagnetické záření těles

Ročníky: SŠ 3.,
Krátký opakovací test a výklad (elektromagnetické záření těles).
(0 x)
27.09. 13

Elektromagnetický dipól

Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,
Elektromagnetický dipól a jeho užití v praxi
(0 x)
03.12. 10

Elektromagnetismus 1, úvodní pojmy a veličiny

Ročníky:
Úvod do studia elektromagnetismu, elektrický náboj, Coulombův zákon, elektrické pole.
(0 x)
27.12. 10

Elektromagnetismus 2, elektrické pole, intenzita elektrického pole.

Ročníky:
Elektrické pole, intenzita elektrického pole.
(0 x)
14.07. 11

Elektromotor na trojfázový proud

Ročníky: SŠ 3.,
Materiál vysvětluje princit elektromotoru na trojfázový proud.
(0 x)
10.01. 12

Elektroskop, elektrometr

Ročníky: ZŠ 8,
Prezentace je určena pro žáky třetích ročníků osmiletého studia. Elektroskop - přístroj k určení nabitého stavu těles. Elektrometr - elektroskop se stupnicí, umožňuje měřit elektrické náboje.
Autor: Vladimir Lank
(0 x)
23.02. 12

Elementární částice

Ročníky: SŠ 4.,
Fyzika mikrosvěta - elekmentární částice
Autor: Petr Mazanec
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15