gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Kristýna, 24.7. 2024
13.06. 11

Milan Kundera

Prezentace o Milanu Kunderovi, představiteli české exilové prózy. Částečné propojení s prezentací o Josefu Škvoreckém.
Převažuje výkladová část o životě, díle a stylu tvorby Milana Kundery. Praktická část prezentace obsahuje citace z Kunderových děl, vybízí studenty k porovnání Milana Kundery a Josefa Škvoreckého. Na závěr krátké opakování informací o Milanu Kunderovi.
Ročníky: SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora