gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024
30.04. 14

Národní obrození - všeslovanská myšlenka

Prezentace se zaměřuje na výrazné představitele národního obrození, kteří podporovali myšlenku všeslovanské vzájemnosti.
Prezentace představuje šíření všeslovanské myšlenky v díle P. J. Šafaříka, J. Kollára, F. L. Čelakovského a K. H. Borovského. Prezentace obsahuje texty, s nimiž lze pracovat.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,

Další materiály tohoto autora