gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Kristýna, 24.7. 2024
05.12. 11

Publicistika - beletristické útvary

Prezentace se zaměřuje na beletristické útvary publicistického stylu: rozhovor, storku, reportáž, fejeton a soudničku.
Výkladová část zpracována na základě textu v učebnicích Český jazyk pro 2. ročník gymnázií (Jiří Kostečka, SPN, Praha 2001. str. 100 - 132) a Sloh pro 6. - 9. ročník ZŠ a příslušné ročníky víceletých gymnázií a pro střední školy (Milena Fucimanová, Praha 1998, str. 83 - 111). Praktická část: ukázky reportáží, kontrola osvojení termínů, cvičení na rozšiřování slovní zásoby - slovesa uvozující přímou řeč.
Ročníky: SŠ 2.,

Další materiály tohoto autora