gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Drahomíra, 18.7. 2024
13.03. 12

Válečné téma v české próze po r. 1945

Prezentace seznamuje s autory, kteří ve svých dílech zobrazovali 2. světovou válku.
Prezentace dokazuje na chronologicky řazeném přehledu autorů a jejich děl, že tematika 2. světové války je aktuální i v dnešní době.
Ročníky: ZŠ 8, ZŠ 9, SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora