gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Kristýna, 24.7. 2024
30.05. 11

Recenze

Teoretická část výkladu o recenzi je doplněna praktickými úkoly.
1. Teoretická část seznamuje s jazykovými a stylistickými znaky recenze. 2. V praktických částech jsou úkoly zaměřené na jazykovou i stylistickou stránku recenze. Je možné využít i odkazy na konkrétní píseň.
Ročníky: SŠ 2.,

Další materiály tohoto autora