gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
30.05. 11

London - Quiz

1 vyučovací hodina. Opakování - reálie. Kviz v programu Activote obsahuje 30 otázek. Otázky jsou řazeny dle obtížnosti - od nejjednodušších po nejobtížnější. Volba odpovědí /A,B,C/
1 vyučovací hodina Hlasovací zařízení Activote. Zaměřeno na opakování reálií Londýna,obsahuje historické památky i ukázky soudobé architektury. Sešit obsahuje 30 otázek /možnosti A,B,C/.Kviz je seřazen od nejjednodušších po nejobtížnější otázky. Poslední stránka obsahuje krátkou ukázku z webu.
Ročníky: SŠ 3., SŠ 4.,

Další materiály tohoto autora

18.04. 17 Suffixes 3 Nouns - AZ Qiuz
17.04. 17 Suffixes 2 Adjectives - AZ Quiz
17.04. 17 Suffixes 1 Adjectives - Az Quiz
13.04. 16 AZ Quiz Opposites - Prefixes
13.04. 16 AZ Quiz Nouns
13.04. 16 AZ Quiz Adjectives
08.04. 15 Word Formation A-Z Quiz
29.04. 14 Vocabulary - Five Items
26.06. 13 Nouns and Prepositions
07.01. 12 Clothes, Fashion - Activote Quiz
07.01. 12 Sports A-Z Quiz
07.01. 12 Collective Nouns
07.01. 12 Containers and Contents
01.10. 11 Vocabulary - Mass Media
01.10. 11 Vocabulary - Literature
08.09. 11 School life in Britain - Quiz
08.09. 11 Sports Quiz
25.08. 11 US Holiday Traditions
25.08. 11 British Holiday Traditions
25.08. 11 English Abbreviations
18.06. 11 Collocations - Sports
18.06. 11 Collocations - Work
07.04. 11 Collocations - Relationships
07.04. 11 Collocations - Weather
27.02. 11 Small Talks
01.12. 10 American Inventions and their Inventors
07.11. 10 Articles - upper-intermediate
25.10. 10 Accidents - vocabulary
19.08. 10 Accidents - Reading
19.08. 10 Warning Signs
18.08. 10 Who am I? /part II/
18.08. 10 Idioms - Parts of Body
13.08. 10 Who am I? /part I/
13.08. 10 Adjectives and Prepositions