gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
04.05. 17

Suffixes 3 Nouns - AZ Qiuz

AZ Quiz - zaměřeno na slovotvorbu podstatných jmen pomocí sufixů -ist, -ry, -ment, -tion.
28 otázek procvičujích znalost slovní zásoby k tématu Adjectives - suffixes(-ist, -ry, -ment, -tion). Řešení je skryto pomocí nástroje guma. V závěru hodiny mohou studenti vytvořit příběh s použitím nových slov.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,

Další materiály tohoto autora