gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Jindřich, 15.7. 2024
19.08. 10

Warning Signs

Pro 3. - 5. roč. osmiletého gymnázia a odpovídající ročník čtyřletého gymnázia. Učivo obsahuje cca 13 nových slovíček. Procvičení, upevnění slovní zásoby.
Cílem prezentace je rozšíření a upevnění slovní zásoby, týkající se varovných nápisů. Na stránce 4 se za značkou ukrývá 13 slov. /např.rockery, loitering, busking, cul-de-sac, cliff, spitting, hole in the wall, slippery, fouling, prohibit, humps, pedestrian area.../Učitel je postupně vytahuje, studenti odhadují jejich význam. Další stránky slouží k upevnění slovní zásoby,poslední stránka prezentace pak k procvičení.
Ročníky: SŠ 1.,

Další materiály tohoto autora

18.04. 17 Suffixes 3 Nouns - AZ Qiuz
17.04. 17 Suffixes 2 Adjectives - AZ Quiz
17.04. 17 Suffixes 1 Adjectives - Az Quiz
13.04. 16 AZ Quiz Opposites - Prefixes
13.04. 16 AZ Quiz Nouns
13.04. 16 AZ Quiz Adjectives
08.04. 15 Word Formation A-Z Quiz
29.04. 14 Vocabulary - Five Items
26.06. 13 Nouns and Prepositions
07.01. 12 Clothes, Fashion - Activote Quiz
07.01. 12 Sports A-Z Quiz
07.01. 12 Collective Nouns
07.01. 12 Containers and Contents
01.10. 11 Vocabulary - Mass Media
01.10. 11 Vocabulary - Literature
08.09. 11 School life in Britain - Quiz
08.09. 11 Sports Quiz
25.08. 11 US Holiday Traditions
25.08. 11 British Holiday Traditions
25.08. 11 English Abbreviations
18.06. 11 Collocations - Sports
18.06. 11 Collocations - Work
07.04. 11 Collocations - Relationships
07.04. 11 Collocations - Weather
27.02. 11 London - Quiz
27.02. 11 Small Talks
01.12. 10 American Inventions and their Inventors
07.11. 10 Articles - upper-intermediate
25.10. 10 Accidents - vocabulary
19.08. 10 Accidents - Reading
18.08. 10 Who am I? /part II/
18.08. 10 Idioms - Parts of Body
13.08. 10 Who am I? /part I/
13.08. 10 Adjectives and Prepositions