gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
19.08. 10

Accidents - Reading

Hodina je zaměřena na porozumění textu, novou slovní zásobu, dává studentům prostor pro vlastní nápady. Pro 3.roč. čtyřletého typu gymnázia a odpovídající ročník osmiletého gymnázia. Délka – 1 vyuč. hodina
Studenti si na úvod přečtou 8 motivačních otázek, které seřadí do správného pořadí. Poté odhadují samotný děj,název příběhu, atd. Jejich odpovědi jsou zapsány. Po přečtení příběhu a vysvětlení nové slovní zásoby následuje porovnání odpovědí studentů s textem, diskuse a převyprávění příběhu. Časový rozsah - 1 vyuč. hodina
Ročníky: SŠ 3.,

Další materiály tohoto autora

18.04. 17 Suffixes 3 Nouns - AZ Qiuz
17.04. 17 Suffixes 2 Adjectives - AZ Quiz
17.04. 17 Suffixes 1 Adjectives - Az Quiz
13.04. 16 AZ Quiz Opposites - Prefixes
13.04. 16 AZ Quiz Nouns
13.04. 16 AZ Quiz Adjectives
08.04. 15 Word Formation A-Z Quiz
29.04. 14 Vocabulary - Five Items
26.06. 13 Nouns and Prepositions
07.01. 12 Clothes, Fashion - Activote Quiz
07.01. 12 Sports A-Z Quiz
07.01. 12 Collective Nouns
07.01. 12 Containers and Contents
01.10. 11 Vocabulary - Mass Media
01.10. 11 Vocabulary - Literature
08.09. 11 School life in Britain - Quiz
08.09. 11 Sports Quiz
25.08. 11 US Holiday Traditions
25.08. 11 British Holiday Traditions
25.08. 11 English Abbreviations
18.06. 11 Collocations - Sports
18.06. 11 Collocations - Work
07.04. 11 Collocations - Relationships
07.04. 11 Collocations - Weather
27.02. 11 London - Quiz
27.02. 11 Small Talks
01.12. 10 American Inventions and their Inventors
07.11. 10 Articles - upper-intermediate
25.10. 10 Accidents - vocabulary
19.08. 10 Warning Signs
18.08. 10 Who am I? /part II/
18.08. 10 Idioms - Parts of Body
13.08. 10 Who am I? /part I/
13.08. 10 Adjectives and Prepositions