gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Karolína, 14.7. 2024
18.10. 11

British Holiday Traditions

Výklad, opakování reálií UK, kviz
Sešit obsahuje 18 otázek týkajících se britských reálií. Sedm odkazů na www stránky,závěrečné shrnutí informací.
Ročníky: SŠ 1., SŠ 2.,

Další materiály tohoto autora