gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Adriana, 26.6. 2022

Dějepis Dějepis

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06.09. 11

Rakousko a naše země v éře Bachova absolutismu

Ročníky: SŠ 2.,
Rakousko a naše země v éře Bachova absolutismu
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
04.11. 10

Reformace

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace k výkladu a shrnutí tématu.
(0 x)
28.03. 11

Rekapitulace dějin pravěku a základy archeologie

Ročníky: SŠ 1.,
Prezentace má připomenout studentům základní pojmy z oblasti pravěku a dějin archeologie.
(0 x)
08.09. 11

Renesance a humanismus 1

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace je připravena jako výkladová hodina a závěrečné shrnutí.
(1 x)
23.06. 10

Renesance a humanismus 2

Ročníky: SŠ 2.,
Výkladová prezentace s aktivním zapojením žáků.
(0 x)
07.06. 11

Revoluce 1848 v Rakousku

Ročníky: SŠ 2.,
Revoluce 1848 v Rakousku (Události v březnu až červnu r. 1848)
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
28.03. 11

Revoluční rok 1848 ve Francii

Ročníky: SŠ 2.,
Revoluční rok 1848 ve Francii
Autor: Jiří Dalík
(1 x)
26.01. 12

Románská architektura

Ročníky: SŠ 2.,
Předváděcí sešit věnující se románské architektuře
(0 x)
20.03. 12

Románská kultura - vzdělanost a filosofie

Ročníky: SŠ 2.,
Výuková prezentace se zaměřením na vzdělanost v románské době
(0 x)
26.01. 12

Románské malířství a sochařství

Ročníky: SŠ 2.,
Předváděcí sešit věnovaná románskému malířství a sochařství
(0 x)
01.04. 16

Ruské revoluce v roce 1917

Ročníky: SŠ 2., SŠ 3.,
Výkladová prezentace o ruských událostech v roce 1917.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
30.01. 12

Rusko posledních Romanovců

Ročníky: SŠ 2.,
Rusko posledních Romanovců
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
20.03. 12

Rytířství

Ročníky: SŠ 2.,
Předváděcí sešit věnující se problematice vzniku rytíře, jeho výzbrojí a výstrojí, vztahem k církvi etc.
(0 x)
07.10. 11

Sjednocení Itálie

Ročníky: SŠ 2.,
Sjednocení Itálie
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
07.10. 11

Sjednocení Německa

Ročníky: SŠ 2.,
Sjednocení Německa
Autor: Jiří Dalík
(1 x)
23.04. 12

Šlechta v raném středověku

Ročníky: SŠ 2.,
Předváděcí sešit věnující se zrodu šlechty, lennímu systému a distinktivním znakům
(0 x)
07.06. 11

Společnost a ideologie doby bronzové

Ročníky: SŠ 1.,
Společenské proměny v době bronzové, společnost, věrské představy, pohřební ritus.
(0 x)
18.10. 11

Stalinismus

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
28.04. 17

Starověký Egypt

Ročníky: ZŠ 6,
Interaktivní opakování látky Starověkého Egypta.
(0 x)
21.01. 11

Stěhování národů

Ročníky: SŠ 2.,
Co je stěhování národů, rozdíly mezi germánskou říší a středověkým královstvím, Hunové, Vizigóti, Ostrogóti, Vandalové, Anglové, Sasové, Jutové, Langobardi, shrnutí a opakování.
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9