gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Ivan, 25.6. 2022

Dějepis Dějepis

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
06.02. 12

Kyjevská Rus

Ročníky: SŠ 2.,
Předváděcí sešit zaměřený na dějiny Kyjevské Rusi
(0 x)
28.07. 10

Lidské ztráty v druhé světové válce

Ročníky:
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí. Obsahuje řadu rozborů a námětů na diskuzi.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
10.03. 11

Metternichův absolutismus

Ročníky: SŠ 2.,
Fungování Metternichova absolutismu v Rakousku
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
02.02. 12

Mimoevropské civilizace 1. část

Ročníky:
Mimoevropské civilizace 1. část
Autor: Petr Čermák
(0 x)
02.02. 12

Mimoevropské civilizace 2

Ročníky:
Mimoevropské civilizace 2
Autor: Petr Čermák
(0 x)
15.04. 11

Mnichovská krize

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí. Součástí je zjištení názoru žáků formou zařízení ActiveVote.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
23.04. 12

Mnišství a kláštery v raném středověku

Ročníky: SŠ 2.,
Předváděcí sešit zaměřený na roli mnichů a klášterů ve středověké společnosti
(0 x)
23.04. 12

Na světových oceánech

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace slouží k opakování učiva.
(0 x)
26.01. 12

Nástup Habsburků na český trůn

Ročníky:
Nástup Habsburků na český trůn
Autor: Petr Čermák
(1 x)
07.10. 11

Nástup Hitlera k moci

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
26.06. 13

Nevěra a pokus o vraždu v pozdním středověku

Ročníky: SŠ 4.,
Prezentace představuje dopis jako pramen osobní povahy.
(0 x)
12.09. 11

Nizozemská revoluce, náboženské války ve Francii

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace k výkladu a shrnutí tématu.
(0 x)
07.06. 11

Obchod a vývoj předmincovních platidel

Ročníky: SŠ 1.,
Doba bronzová a rozvoj obchodu.
(0 x)
08.03. 12

Objevné plavby - test pro hlasovací zařízení

Ročníky: SŠ 2.,
Objevné plavby - test pro hlasovací zařízení
Autor: Petr Čermák
(0 x)
30.01. 12

Obnova ústavnosti v Rakousku

Ročníky: SŠ 2.,
Obnova ústavnosti v Rakousku (Události v letech 1859-1867)
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
07.06. 11

Opakování pojmů z pravěku I

Ročníky: SŠ 1.,
Metoda cílených otázek(odpovědi žádáme od studentů), při potížích možno správné odpovědi dohledat...
(3 x)
13.06. 11

Opakování pojmů z pravěku II

Ročníky: SŠ 1.,
Druhý sešit otázek - vznik prvobytné společnosti a geologický vývoj Země
(0 x)
23.04. 12

Osvícenství

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace se zabývá obdobím osvícenství, rozvojem přírodních věd, osvícenským absolutismem.
(0 x)
05.05. 10

Pád absolutismu ve Francii

Ročníky:
Společenské a hospodářské změny ve Francii po pádu Bastily v roce 1789.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
28.03. 11

Počátky průmyslové revoluce v českých zemích

Ročníky: SŠ 2.,
Počátky průmyslové revoluce v českých zemích (1. polovina 19. století)
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9