gymnaziainteraktivne.cz

svátek má Ivan, 25.6. 2022

Dějepis Dějepis

Autor:
Řadit:
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
21.05. 10

Francie v období direktoria a konzulátu (1794-1804)

Ročníky:
Prezentace popisuje francouzské dějiny v letech 1794-1804 s důrazem na nástup Napoleona Bonaparta k moci.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
21.01. 11

Franská říše 758-814

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování Franské říše, nástup Karla Velikého na trůn, podrobení Sasů, Bavorů, zničení říše Langobardů, poplatnost Slovanů, výprava proti Saracénům a Rolandova smrt, Píseň o Rolandovi, opakování
(0 x)
21.01. 11

Franská říše 768- 814 - Domácí politika Karla Velikého, Karel císařem, kultura

Ročníky: SŠ 2.,
Výkladový předváděcí sešit zaměřený na domácí politiku císaře a kulturu jeho doby
(0 x)
21.01. 11

Franská říše do roku 768

Ročníky: SŠ 2.,
Frankové a Chlodvík, Chlodvíkův křest, Franská říše za vlády Merovejců, posilování Majordomů, Pipin II. Prostřední, Karel Martel - zhouba Arabů, Pipin III. - majordomus králem.
(0 x)
07.04. 15

František Josef I. a jeho rodina

Ročníky: SŠ 2.,
František Josef I. a jeho rodina-stručná výkladová prezentace doplněná o několik úkolů pro práci v hodině.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
23.04. 12

Habsburská monarchie od Ferdinanda II. k Karlu VI.

Ročníky: SŠ 2.,
Prezentace slouží k doplnění výkladu, shrnutí nebo opakování učiva.
(0 x)
23.04. 12

Heraldika

Ročníky: SŠ 2.,
Předváděcí sešit věnující se heraldice
(1 x)
10.01. 12

Holocaust

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
06.05. 11

Hospodářský a sociální vývoj ČSR 1918-38

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
14.07. 11

Hospodářství a architektura období pozdní gotiky v českých zemích

Ročníky:
Hospodářství a architektura období pozdní gotiky v českých zemích.flipchart
Autor: Petr Čermák
(0 x)
07.06. 11

Hospodářství doby bronzové

Ročníky: SŠ 1.,
Změny v zemědělství, využití koně, způsoby těžby a zpracování kovů, vznik předmincovních platidel.
(0 x)
05.12. 11

Hospodářství Keltů

Ročníky: SŠ 1.,
Zajímavé informace o způsobu života Keltů, webové odkazy, ukázky keltské hudby...
(0 x)
21.04. 17

I. světová válka-A-Z kvíz

Ročníky: SŠ 2.,
Opakování I. světové války formou A-Z kvízu.
Autor: Jiří Dalík
(0 x)
30.05. 10

Islám - vznik a rozvoj

Ročníky:
Předváděcí sešit se zabývá základy islámu
(0 x)
18.10. 11

Jagellonci na českém trůně

Ročníky:
Jagellonci na českém trůně
Autor: Petr Čermák
(0 x)
28.07. 11

Jiří z Poděbrad

Ročníky:
Jiří z Poděbrad
Autor: Petr Čermák
(0 x)
01.11. 11

Josef II., Leopold II.

Ročníky: SŠ 3.,
Prezentace se zabývá obdobím vlády Josefa II. a Leopolda II., lze ji využít k výkladu učiva, shrnutí nebo opakování učiva.
(0 x)
21.01. 11

Karel Veliký, 747-814

Ročníky: SŠ 2.,
Karel Veliký (Albrecht Dürer, 1512), koruna, jablko, Joyeuse, fleur-de-lys, říšská orlice, životopisné údaje
(0 x)
30.01. 12

Keltská společnost

Ročníky: SŠ 1.,
Společenská hierarchie, pohřbívání, druidové, oppida
(0 x)
24.10. 11

Kultura období První republiky

Ročníky: ZŠ 9, SŠ 3., SŠ 4.,
Prezentace kombinuje formu výkladu s prací s interaktivní tabulí.
Autor: Libor Veselý
(0 x)
Strana: 1 2 3 4 5 6 7 8 9